Har du innspill til planarbeidet for Kolbotnveien?

Tanken er å legge til rette for en allsidig bruk og bedre utforming av denne viktige ferdselsåren.
Kolbotnveien arkitektskisse

Foto: Nordre Follo kommune

Om planen

Formålet med planarbeidet er å legge bedre til rette for allsidig bruk og bedre utforming av denne viktige ferdselsåren.

Planarbeidet blir sett på i lys av den senere tids utvikling, og kommende utvikling av området ved Perronggården og den nye togstasjonen.

Målet er å få et mest mulig velfungerende knutepunkt og å sikre at rekkefølgekrav fra områdeplanen blir gjennomført og videreført. 

Som grunnlag for reguleringsplanen, skal vi utarbeide en mobilitets- og gatebruksplan.

Vi skal se nærmere på endringer i alt fra fotgjengerfelt til plassering av bussholdeplasser og utforming av gatene.

Forslagsstiller for reguleringsplan for Kolbotnveien er kommunen.

Les mer informasjon om planarbeidet for Kolbotnveien

Du finner også mer informasjon om Perronggården her

Si din mening om planarbeidet

Hva mener du?

Send innspill til planarbeidet til Vigsnæs+ Kosberg++ Arkitekter AS på e-post: viko@vi-ko.no

eller som brev til

Henrik Ibsens gate 100
0255 Oslo

Frist: 20. august 2024.

Merk innspillet med navn på planen, Kolbotnveien, Perronggården eller begge.

Husk å ikke skrive personsensitiv informasjon i høringsinnspillet, da dette vil være offentlig tilgjengelig.  

Dokumenter som er offentliggjort i forbindelse med planprosessen ligger tilgjengelig under Planbehandlinger på arealplaner.no.

Du kan lese innspill som har kommet inn til varsel om oppstart under fanen «Saksdokumenter».  

 

Sist endret: 03.07.2024