Augestad barnehage begge avdelinger (3).jpg
Augestad barnehage begge avdelinger (3).jpg
Barnehagen består av to hus, avdeling Tårnåsen og Øståsen. Vi er en barnehage, der «alle kjenner alle». Fra 1. august 2024 legges avdeling Tårnåsen ned.

Om barnehagen

Vi har et variert nærmiljø med fine turområder, idrettsbaner, skoler og butikker. Det er heller ikke langt til biblioteket på Kolbotn.

Slik jobber vi

Vi ønsker at hvert enkelt barn skal bli trygge, selvstendige individer med et positivt selvbilde og respekt, medfølelse og innlevelse i andre.

De voksne i barnehagen er viktige rollemodeller. Vi vil jobbe for å skape et godt og inkluderende miljø hvor hvert enkelt barns uttrykk blir tatt på alvor.

Vi vil vise raushet og omtanke og hjelpe og oppmuntre barna til positive samhandlingsmønstre.

Pris

Se informasjon om priser og betaling for barnehageplass.

Åpningstid, ferie og fridager

  • Mandag – fredag: Kl. 07.15–17.00 
  • Lørdag – søndag: Stengt.

Se også Ferie og fridager.    

Kontakt avdelingene

Barnehagens leder

Ingvild Bergum 
Telefon 66 81 30 55

Avdeling Tårnåsen

NB! Fra 1. august 2024 legges denne avdelingen ned.

Sønnavind

Telefon 66 81 30 57  

Nordavind

Telefon 66 81 30 58

Avdeling Øståsen

Kornmo

Telefon 66 81 99 03

Gjende

Telefon 66 81 99 04

Pepita

Telefon 66 81 99 05

Les mer 

Utdanningsdirektoratet har egne faktasider om barnehager. Se mer informasjon om barnehagen på barnehagefakta.no 

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her holder vi til

Fakta om barnehagen

  • Kommunal barnehage
  • Område: Tårnåsen/Sofiemyr
  • Antall avdelinger:
    • Tårnåsen: 2
    • Øståsen: 3
  • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Styrer 

Ingvild Bergum  
Telefon 66 81 30 55

Besøksadresse 

Avdeling Tårnåsen
Gjallarveien 23, 1413 Tårnåsen

Avdeling Øståsen
Kornmoveien 18, 1413 Tårnåsen

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski   

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.15-17.00 

Søk / endre plass Mobbeombud

Her holder vi til