Trolldalen barnehage, begge avdelinger
Trolldalen barnehage, begge avdelinger
Barnehagen har to avdelinger med fine uteområder. Vi har kort vei til populære skogsområder, og benytter nærmiljøet og skogsområdene til ukentlige turer.

Slik jobber vi

Leken har en sentral plass i barnehagen og er barnas viktigste læringsarena.

Vi bidrar til at barna opplever glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre.

Barnehagen legger stor vekt på at barn skal oppleve vennskap og utvikle god selvfølelse.

Vi er også opptatt av livsmestring og helse. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelsen av egenverd og forebygge krenkelser eller mobbing.

I årsplanen kan du lese mer om våre mål, satsingsområder og om hvordan vi arbeider for å stimulere barnas utvikling og trivsel.  

Pris

Se priser og betaling i barnehage.

Åpningstid, ferie og fridager

 • Mandag–fredag: 07.15–17.00. 
 • Lørdag–søndag: Stengt.  

Se Ferie og fridager.    

Kontakt avdelingene  

Barnehagens leder
Eline Marie Bangor
Telefon 45 97 44 70  

Avdeling Trollåsen

Bamsebo (1-3 år)
Telefon 47 78 57 42

Revehiet (3-5 år)
Telefon 40 61 72 30

Avdeling Vassbonn

Grønn (1-3 år)
Telefon 47 78 57 51 

Gul (3-5 år)
Telefon 47 78 57 85 

Rød (3-5 år)
Telefon 47 78 58 07

Følg oss i sosiale medier

Trolldalen barnehage - Facebook

Les mer 

Utdanningsdirektoratet har egne faktasider om barnehager. Se mer informasjon om barnehagen på barnehagefakta.no      

Mer om barnehagene i nordre Follo

Her finner du oss

Fakta om barnehagen

 • Kommunal barnehage 
 • Område: Kolbotn
 • Avdelinger: 
  • Trollåsen: 2
  • Vassbonn: 3
 • Antall godkjente plasser: 
  • Trollåsen: 30
  • Vassbonn: 48
 • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Styrer

Eline Marie Bangor
Telefon 45 97 44 70    

Besøksadresse

Avdeling Trollåsen
Trollåsveien 19, 1414 Trollåsen  

Avdeling Vassbonn
Tømmerfaret 16, 1414 Trollåsen

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.15-17.00 

Søk / endre plass Mobbeombud

Her finner du oss