Tømteveien barnehage
Tømteveien barnehage
Barnehagen har et variert uteområde, som inviterer til lek og fysiske utfordringer for alle aldersgrupper. Vi har også fine turmuligheter, idrettsbaner og butikker i nærheten.

Slik jobber vi

Vårt motto er Alle barn skal kjenne alle voksne og alle voksne skal kjenne alle barn.  

De ansatte har ulik bakgrunn og erfaring, men jobber utfra et felles pedagogisk grunnsyn. Vi gir barna en forutsigbar hverdag gjennom en fast dagsrytme.

Sammen med god omsorg er dette et godt fundament for barnas utvikling. De ansatte er anerkjennende, tydelige og setter grenser, og hjelper barna med å sette grenser.

Vi jobber også for å ivareta og tolerere hverandres ulikheter, slik at vi kan ta vare på mangfoldet i barnegruppa. Lek er den viktigste aktiviteten i barnehagen.

Gjennom leken bearbeider barna opplevelser og lærer nye ting. Vårt pedagogiske arbeid bygger for øvrig på barns medvirkning, friluftsopplevelser, sosial kompetanse, læring og danning.

I årsplanen kan du lese om våre mål, satsingsområder og om hvordan vi arbeider for å stimulere barnas utvikling og trivsel.

Pris

Se priser og betaling i barnehage.  

Åpningstid, feire og fridager  

  • Mandag–fredag: KL. 07.00–16.45. 
  • Lørdag–søndag: Stengt  

Se også Ferie og fridager.       

Kontakt avdelingene  

Barnehagens leder 
Randi Tobiassen 
Telefon 47 78 52 62 / 66 81 22 50   

Spurven (0-2 år)
Telefon 40 40 25 22  

Ugla (1-5 år)     
Telefon 47 69 75 16

Tiuren (1-5 år) 
Telefon 40 40 25 14

Hakkespetten (1-5 år)
Telefon 40 40 32 26  

Ring eller send oss en e-post. 

I kommunikasjon med foresatte bruker vi Transponder.
SMS blir ikke lest eller besvart. 

Les mer 

Utdanningsdirektoratet har egne faktasider om barnehager. Se mer informasjon om barnehagen på barnehagefakta.no 

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Tømteveien barnehage

Besøksadresse:

Tømteveien 25
1412 Sofiemyr

Telefon: 66 81 22 50

Fakta om barnehagen

  • Kommunal barnehage 
  • Område: Sofiemyr
  • Avdelinger: 4
  • Antall godkjente plasser: 60
  • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Styrer
Randi Tobiassen
Telefon 47 78 52 62 / 66 81 22 50  

Besøksadresse
Tømteveien 25, 1412 Sofiemyr  

Postadresse 
Postboks 3010, 1402 Ski   

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.00-16.45. 

Søk / endre plass Mobbeombud

Her finner du oss

Tømteveien barnehage

Besøksadresse:

Tømteveien 25
1412 Sofiemyr

Telefon: 66 81 22 50