Skoghus barnehage
Skoghus barnehage
Barnehagen ligger i et flott, rolig område i utkanten av Ski sentrum, like ved Furumogrenda. Nærmiljøet er variert og inneholder blant annet skog, turområder, Ski skole, Ski kirke og idrettsbane.

Slik jobber vi 

Barnehagens visjon er Sammen - et godt sted å være.  

Vi er opptatt av barnas lek, noe som innebærer tid til lek og et variert fysisk lekemiljø inne og ute. Leken har egenverdi og skal også prege ansattes rolle og væremåte.

Hovedmålet vårt er derfor: Vi er ansatte som legger til rette for, og deltar i lek sammen med barna. Barna skal oppleve de ansatte som lekbare.

Vi organiserer barna i små grupper og har et helhetlig læringssyn. Barn lærer på mange måter, og sammen med andre.

I årsplanen kan du lese mer om våre mål, satsingsområder og om hvordan vi arbeider for å stimulere barnas utvikling og trivsel.

Pris

Se priser og betaling i barnehage.  

Åpningstid

  • Mandag–fredag: Kl. 07.15–17.00
  • Lørdag–søndag: Stengt  

Se også Ferie og fridager.   

Kontakt avdelingene 

Barnehagens leder 
Monica Mellum
Telefon 93 41 55 65 

Rundrøysa (1-2 år)
Telefon 48 27 42 41

Steinrøysa (2-3 år)
Telefon 90 06 50 33

Skogkanten (3-5 år)
Telefon 90 06 93 95

Kokegropa (3-5 år)
Telefon 90 15 95 85   

Les mer 

Utdanningsdirektoratet har egne faktasider om barnehager. Se mer informasjon om barnehagen på barnehagefakta.no

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Skoghus barnehage

Besøksadresse:

Skoghusveien 7
1400 Ski

Telefon: 93 41 55 65

Fakta om barnehagen

  • Kommunal barnehage 
  • Område: Ski
  • Avdelinger: 4
  • Antall godkjente plasser: 82
  • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Styrer  
Monica Mellum
Telefon 93 41 55 65 

Besøksadresse  
Skoghusveien 7, 1400 Ski

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski  

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.15-17.00 

Søk / endre plass Mobbeombud

Her finner du oss

Skoghus barnehage

Besøksadresse:

Skoghusveien 7
1400 Ski

Telefon: 93 41 55 65