Mellomåsen barnehage
Mellomåsen barnehage
Barnehagen har et variert uteområde og ligger nær skogen, som vi benytter til lek og aktiviteter. Vi har også kort vei til kollektivtransport, butikker og skole.

Slik jobber vi

I Mellomåsen barnehage er samspillet mellom voksne og barn preget av en grunnleggende respekt for det enkelte individ. Vi ivaretar barnas følelser og behov på en anerkjennende og tilstedeværende måte.

Barna trenger bekreftelse og blir tatt på alvor for å utvikle god selvfølelse. Vi er opptatt av å tilrettelegge for lek og barna får leke i mindre grupper sammen med jevnaldre. De får også mulighet til leke uforstyrret. Personalet deltar på barnas premisser og gir hjelp og veiledning.  

I årsplanen kan du lese om våre mål, satsingsområder og om hvordan vi arbeider for å stimulere barnas utvikling og trivsel.

Pris

Se priser og betaling i barnehage.    

Åpningstid, ferie og fridager

  • Mandag– fredag: Kl. 07.15–17.00. 
  • Lørdag–søndag: Stengt.

Se også Ferie- og fridager.   

Kontakt avdelingene

Barnehagens leder
Merete Bygstad 
Telefon 48 99 57 91

Gjøglerne (3-6  år)
Telefon 92  42 79 46

Soria Moria (3-6 år)
Telefon 92 68 11 97

Gapatrosten (2-3 år)
Telefon 92 60 25 19 

Berget det Blå (0-1 år)   
Telefon 92 20 39 19     

Les mer 

Utdanningsdirektoratet har egne faktasider om barnehager. Se mer informasjon om barnehagen på barnehagefakta.no 

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Mellomåsen barnehage

Besøksadresse:

Tømmerfaret 2
1414 Trollåsen

Telefon: 48 99 57 91

Fakta om barnehagen

  • Kommunal barnehage 
  • Område: Kolbotn
  • Avdelinger: 4
  • Antall godkjente plasser: 62
  • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Styrer 
Merete Bygstad
Telefon 48 99 57 91  

Besøksadresse
Tømmerfaret 2, 1414 Trollåsen
 
Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski 

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.15-17.00 

Søk / endre plass Mobbeombud

Her finner du oss

Mellomåsen barnehage

Besøksadresse:

Tømmerfaret 2
1414 Trollåsen

Telefon: 48 99 57 91