Kapellveien barnehage
Kapellveien barnehage
Barnehagen ligger sentralt til på Kolbotn, med kort vei til kollektivtransport. Nærmiljøet vårt er variert med skog og mark, lekeplasser og Kolben kultur- og aktivitetssenter.

Slik jobber vi

Vi er nærværende og sensitive voksne, som gir barna en god barnehagehverdag, der leken er det viktigste.

Lek bidrar til vennskap, kreativitet, fellesskap og selvhevdelse.

Det gir robuste barn med gode forutsetninger for å mestre livets medgang og motgang.

I årsplanen kan du lese om våre mål, satsingsområder og om hvordan vi arbeider for å stimulere barns utvikling og trivsel.

Pris

Se priser og betaling i barnehage.

Åpningstid, ferie og fridager

Mandag–fredag: Kl. 07.15–17.00.
Lørdag–søndag: Stengt.

Se også Ferie og fridager.   

Kontakt avdelingene

Barnehagens leder  

Berit Kragebøl  
Telefon 48 99 52 79

Jupiter (1-3 år)
Telefon 92 62 46 15 

Pluto (1-3 år)
Telefon 92 26 79 21  

Venus (3-6 år)
Telefon 92 84 06 41 

Mars (3-6 år)
Telefon 92 84 31 27

Les mer 

Utdanningsdirektoratet har egne faktasider om barnehager. Se mer informasjon om barnehagen på barnehagefakta.no  

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Kapellveien barnehage

Besøksadresse:

Kapellveien 7B
1410 Kolbotn

Telefon: 48 99 52 79

Fakta om barnehagen

  • Kommunal barnehage 
  • Område: Kolbotn
  • Avdelinger: 4
  • Antall godkjente plasser: 68
  • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Styrer   
Berit Kragebøl
Telefon 48 99 52 79

Besøksadresse
Kapellveien 7B, 1410 Kolbotn

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski 

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.15-17.00 

Søk / endre plass Mobbeombud

Her finner du oss

Kapellveien barnehage

Besøksadresse:

Kapellveien 7B
1410 Kolbotn

Telefon: 48 99 52 79