Holberg barnehage
Holberg barnehage
Barnehagen ligger sentralt på Sofiemyr, nær kollektivtransport. Nærmiljøet er variert og inneholder blant annet fine turområder, idrettsbaner, skoler og butikker.

Slik jobber vi

Barnehagens visjon er Frydefull barndom.  

I Holberg barnehage er barndommens egenverdi viktig. Lek og humor skal prege hverdagen. Vi er stabile voksne, som møter barn med anerkjennelse og respekt. Vi er barnas ambassadører og tilbyr trygghet og nærhet.

Hvert barn skal oppleve seg som verdifullt. Vi tar mobbing på alvor. Som arbeidsmetode deler vi barna inn i mindre grupper, der vi leker og driver med ulike aktiviteter.

Gjennom året blir barna kjent med solidaritet i arbeidet med SOS- barnebyer.

I årsplanen kan du lese om våre mål, satsingsområder og om hvordan vi arbeider for å stimulere barns utvikling og trivsel.

Pris

Se priser og betaling i barnehage.

Åpningstid, ferie og fridager

  • Mandag–fredag: Kl. 07.15–17.00.
  • Lørdag–søndag: Stengt.

Ferie og fridager.     

Kontakt avdelingene 

Barnehagens leder
Kristin Bråthen Alvim  
Telefon 66 81 30 41 / 93 88 21 42

Lillebjørn (1-3 år)
Telefon 66 81 30 43 / 41 24 63 77

Karlsvogna (1-3 år)
Telefon 66 81 30 45 / 41 24 60 05 

Nordstjernen (3-6 år)
Telefon 66 81 30 44 / 41 24 60 73

Storebjørn (3-6 år)
Telefon 66 81 30 46 / 41 24 31 46

Les mer 

Utdanningsdirektoratet har egne faktasider om barnehager. Se mer informasjon om barnehagen på barnehagefakta.no 

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Holberg barnehage

Besøksadresse:

Holbergsvei 35
1412 Sofiemyr

Telefon: 66 81 30 41

Fakta om barnehagen

  • Kommunal barnehage 
  • Område. Tårnåsen/Sofiemyr
  • Avdelinger: 4
  • antall godkjente plasser: 57
  • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Styrer 
Kristin Bråthen Alvim
Telefon 66 81 30 41 / 93 88 21 42

Besøksadresse
Holbergsvei 35, 1412 Sofiemyr

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski 

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.15-17.00 

Søk / endre plass Mobbeombud

Her finner du oss

Holberg barnehage

Besøksadresse:

Holbergsvei 35
1412 Sofiemyr

Telefon: 66 81 30 41