Haukeliveien barnehage
Haukeliveien barnehage
Haukeliveien barnehage ligger på en variert og fin tomt med utsikt mot Oslo. Vi har kort vei til skogsområdene øst for Gjersjøen, Myrvoll stasjon med nytt boligområde og Østli skole.

Slik jobber vi 

Barnehagens visjon er Haukeliveien barnehage – rom for lek. 

Haukeliveien barnehage har fokus på lekemiljøet og et inkluderende fellesskap for alle barn. Personalet skal jobbe systematisk med å etablere gode lekesoner, med variasjon av materiale og rekvisitter.

Leken har stor betydning for barns læring og utvikling. Dette gjelder både språklig, motorisk, emosjonelt og kognitivt. Barn lærer best når de får mulighet til å erfare og utforske verden sammen med andre, ved bruk av alle sansene sine.

Ved å mestre leken med andre barn, får barna bedre selvfølelse og selvtillit. De får venner og lærer seg hvordan man skal være sammen med andre.  

I årsplanen kan du lese om våre mål, satsingsområder og hvordan vi arbeider for å stimulere barnas utvikling og trivsel.  

Pris

Åpningstid, ferie og fridager

  • Mandag–fredag: Kl. 07.00–16.45.
  • Lørdag–søndag: Stengt.

Se også Ferie og fridager.  

Kontakt avdelingene

Barnehagens leder 
Benjamin Pham
Telefon 98 90 45 33  

Sokrates (0-3 år)
Telefon 48 50 41 94 

Knerten (3-6 år)
Telefon 45 23 82 10  

Romeo Clive (3-6 år)
Telefon 48 40 95 31

Kanutten (0-3 år)
Telefon 48 50 38 21

Følg oss i sosiale medier

Haukeliveien barnehage - Facebook 

Les mer 

Utdanningsdirektoratet har egne faktasider om barnehager. Se mer informasjon om barnehagen på barnehagefakta.no 

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Haukeliveien barnehage

Besøksadresse:

Haukelikroken 3
1415 Oppegård

Telefon: 66 81 92 52

Fakta om barnehagen

  • Kommunal barnehage 
  • Område: Myrvoll
  • Avdelinger: 4
  • Antall godkjente plasser: 60
  • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Styrer   
Benjamin Pham
Telefon 98 90 45 33

Besøksadresse
Haukelikroken 3, 1415 Oppegård

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski 

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.00-16.45 

Søk / endre plass Mobbeombud

Her finner du oss

Haukeliveien barnehage

Besøksadresse:

Haukelikroken 3
1415 Oppegård

Telefon: 66 81 92 52