Haukeliveien barnehage ligger på en variert og fin tomt med utsikt mot Oslo. Vi har kort vei til skogsområdene øst for Gjersjøen, Myrvoll stasjon med nytt boligområde og Østli skole.

Slik jobber vi 

Barnehagens visjon er Haukeliveien barnehage - en levende barnehage.

Vi er opptatt av samspillet mellom mennesker og den gode hverdagen for alle. De ansatte legger til rette for at barna kan utvikle seg og sikre at det er rom for å være barn.  Vi er opptatt av å lære barna samhandling med andre, respekt for egne og andres grenser og bidra til å skape trygge barn. Vi bruker mye tid på lek, som gir viktig læring både sosialt, intellektuelt, språklig, fysisk og emosjonelt. Barnehagens verdigrunnlag skal sørge for å ivareta omsorg, fremme læring og retten til å være forskjellig.

I årsplanen kan du lese om våre mål, satsingsområder og om hvordan vi arbeider for å stimulere barnas utvikling og trivsel.

Årsplan

Pris

Åpningstid, ferie og fridager

  • Mandag–fredag: Kl. 07.00–16.45.
  • Lørdag–søndag: Stengt.

Se også Ferie og fridager.  

Kontakt avdelingene

Barnehagens leder 
Inger Elisabeth Merli 

Avdelingsleder
Stine M. Johannesen

Sokrates (0-3 år)
Telefon 48 50 41 94 

Knerten (3-6 år)
Telefon 45 23 82 10  

Romeo Clive (3-6 år)
Telefon 48 40 95 31

Kanutten (0-3 år)
Telefon 48 50 38 21

Les mer 

Utdanningsdirektoratet har egne faktasider om barnehager. Se mer informasjon om barnehagen på barnehagefakta.no 

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Haukeliveien barnehage

Besøksadresse:

Haukeliveien 46
1415 Oppegård

Telefon: 66 81 92 52

Fakta om barnehagen

  • Kommunal barnehage 
  • Område: Myrvoll
  • Avdelinger: 4
    Antall godkjente plasser: 57
  • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Virksomhetsleder  
Inger Elisabeth Merli 
Telefon 66 81 92 52

Besøksadresse
Haukeliveien 46, 1415 Oppegård

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski 

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.00-16.45 

Søk / endre plass Mobbeombud

Her finner du oss

Haukeliveien barnehage

Besøksadresse:

Haukeliveien 46
1415 Oppegård

Telefon: 66 81 92 52