Hareveien barnehage
Hareveien barnehage
Barnehagen ligger sentralt på Tårnåsen, nær kollektivtransport. Utearealene er inspirerende og oppmuntrer til forskjellige aktiviteter. Her er det lekeapparater, klatrevegg, sykkelbane, grønnsakshage, frukthage, amfi, steinsatte og asfalterte områder samt naturmark.

Slik jobber vi 

Vår visjon er Alle skal bli sett.

Vi er en barnehage med et unikt arbeidsmiljø, høy kvalitet og sterkt brukerfokus. Vi jobber for at barn, foreldre og medarbeidere skal oppleve nettopp dette.

Vårt motto er: Vi sier ikke nei, hvis vi kan si ja.

Vi ønsker at foreldre skal ha høye forventninger til oss. Det skal føles godt å ta opp ting som gjelder barna, eller andre spørsmål knyttet til barnehagehverdagen. Vi er opptatt av god dialog, tillit og åpenhet.

Barnehagen tar samfunnsansvar ved å ha et sterkt fokus på miljø. Vi ønsker å være et «utstillingsvindu» i bærekraft og miljøbevissthet og driver blant annet et bieprosjekt.

Vi har utdannet våre egne birøktere og har to bikuber i barnehagen. Her produserer vi vår egen honning. Barnehagen har også åtte høner og en hane.

I årsplanen kan du lese om våre mål, satsingsområder og om hvordan vi arbeider for å stimulere barnas utvikling og trivsel. 

Pris

Se priser og betaling i barnehage.  

Åpningstid, ferie og fridager

  • Mandag–fredag: Kl. 7.15-17.00.
  • Lørdag–søndag: Stengt.

Se også Ferie og fridager.     

Kontakt avdelingene 

Barnehagens leder  
Synnøve E. Anfinsen 
Telefon 46 77 23 45 

Huldrefaret (0–3 år)
Telefon 46 54 42 84

Skrenten (0-3 år)
Telefon 46 62 92 77

Grønlia (0–3 år)
Telefon 46 61 32 98

Tårnet (3-5 år)
Telefon 46 61 38 58

Varden (3–5 år)
Telefon 46 62 57 56

Valhall (3–5 år)
Telefon 46 54 06 43

Følg oss i sosiale medier

Les mer 

Utdanningsdirektoratet har egne faktasider om barnehager. Se mer informasjon om barnehagen på barnehagefakta.no 

 

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Hareveien barnehage

Besøksadresse:

Hareveien 42
1413 Tårnåsen

Telefon: 46 77 23 45

Fakta om barnehagen

  • Kommunal barnehage 
  • Område: Tårnåsen/Sofiemyr
  • Avdelinger: 6
  • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Styrer 
Synnøve E. Anfinsen
Telefon  46 77 23 45 

Besøksadresse  
Hareveien 42, 1413 Tårnåsen
 
Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski    

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.15-17.00 

Søk / endre plass Mobbeombud

Her finner du oss

Hareveien barnehage

Besøksadresse:

Hareveien 42
1413 Tårnåsen

Telefon: 46 77 23 45