Greverudlia barnehage
Greverudlia barnehage
Barnehagen ligger sentralt på Greverud, nær kollektivtransport. Nærmiljøet er variert og har blant annet fine turområder, idrettsbaner, golfbane, skoler og butikker.

Slik jobber vi 

Vår visjon i Greverudlia barnehage er: Vi tar barn på alvor.

Vi ønsker at barna skal oppleve at deres stemme har betydning. De skal bli møtt med forståelse og respekt av anerkjennende, nærværende og lyttende voksne, som bidrar til å fremme barnas utvikling og progresjon.

For å lykkes med arbeidet skal personalet

 • ha barnets beste i fokus.
 • reflektere over og utvikle egen praksis.
 • holde seg faglig oppdaterte.
 • gi rom for barns medvirkning.
 • ha tett samarbeid med foreldre / foresatte.
 • fremme mangfold som ressurs.
 • jobbe aktivt for at alle barn skal oppleve å være en del av fellesskapet og forebygge enhver form krenkelser.

Satsningsområdet vi jobber med er inkluderende barnehagemiljø. I år vil vi ha fokus på inspirerende lekemiljøer og voksenrollen i forhold til dette.

I årsplanen kan du lese om våre mål, satsingsområder og om hvordan vi arbeider for å stimulere barnas utvikling og trivsel.

Pris

Se priser og betaling i barnehage.

Åpningstid, ferie og fridager

 • Mandag–fredag: Kl. 07.00–16.45.
 • Lørdag–søndag: Stengt.

Se også Ferie og fridager.     

Kontakt avdelingene 

Barnehagens leder 
Inger Elisabeth Merli  
Telefon 41 90 46 53 / 41 37 39 05 

Jupiter (1-3 år)
Telefon 41 37 39 05

Neptun (1-3 år)
Telefon 41 37 01 38

Uranus (3-5 år)
Telefon 41 37 30 28

Merkur (3-5 år)
Telefon 41 33 66 38

Mars (4-6 år)
Telefon 41 37 06 23

Tellus (1-2 år)
Telefon 41 37 50 67

Les mer 

Utdanningsdirektoratet har egne faktasider om barnehager. Se mer informasjon om barnehagen på barnehagefakta.no 

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Greverudlia barnehage

Besøksadresse:

Th. Kittelsens vei 11
1415 Oppegård

Telefon: 66 81 31 90

Fakta om barnehagen

 • Kommunal barnehage 
 • Område: Greverud/Oppegård
 • Avdelinger: 6  
 • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Styrer
Inger Elisabeth Merli
Telefon 66 81 31 90 / 41 90 46 53

Besøksadresse  
Th. Kittelsensvei 11, 1415 Oppegård

Postadresse 
Postpost 3010, 1402 Ski 

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.00-16.45

 

Søk / endre plass Mobbeombud

Her finner du oss

Greverudlia barnehage

Besøksadresse:

Th. Kittelsens vei 11
1415 Oppegård

Telefon: 66 81 31 90