Gimleveien barnehage
Gimleveien barnehage
Barnehagen ligger tett på naturen med skog, bekk og fjellknauser like utenfor gjerdet. Skogen er barnehagens utvidete uteområde og vi bruker området nærmest daglig.

Slik jobber vi 

Vi har valgt aldersblanding som arbeidsmetode for å skape kontinuitet for barnet i barnehagetiden og i foreldresamarbeidet. Barnet får utvikle seg i sin egen takt, og oppleve seg selv i forhold til barn som er både yngre og eldre. Når barn i ulike aldre er sammen, vil det oppstå situasjoner der man gjennom praksis får øve på verdier som hjelpsomhet, toleranse, respekt, mestring og fellesskap.

Personalet støtter verdiutviklingen gjennom kommunikasjon og handling. De eldre barna opplever beundring fra de små, noe som gir glede og mestring, i tillegg vil de utvikle evner til omsorg og empati. De yngre barna lærer språk, lekeferdigheter og ser opp til de eldre barna.

I årsplanen kan du lese om våre mål, satsingsområder og om hvordan vi arbeider for å stimulere barnas utvikling og trivsel.

Pris

Se priser og betaling i barnehage.  

Åpningstid, ferie og fridager  

  • Mandag–fredag: Kl. 07.00–16.45
  • Lørdag–søndag: Stengt  

Se også Ferie og fridager.   

Kontakt avdelingene 

Barnehagens leder 
Nina Sanne Adeler
Telefon 91 57 53 09

Myr (0-6 år)
Telefon 92 29 46 34

Skogen (0-6 år) 
Telefon 92 63 82 61

Fjell (0-6 år) 
Telefon 92 24 19 01

Knausen (0-6 år)
Telefon 92 02 11 79

Les mer 

Utdanningsdirektoratet har egne faktasider om barnehager. Se mer informasjon om barnehagen på barnehagefakta.no 

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Gimleveien barnehage

Besøksadresse:

Gimleveien 1
1413 Tårnåsen

Telefon: 91 57 53 09

Fakta om barnehagen

  • Kommunal barnehage 
  • Område: Tårnåsen/Sofiemyr
  • Avdelinger: 4
    Antall godkjente plass: 62
  • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Styrer 
Nina Sanne Adeler
Telefon 91 57 53 09

Besøksadresse
Gimleveien 1, 1413 Tårnåsen

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski 

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.00-16.45 

Søk / endre plass Mobbeombud

Her finner du oss

Gimleveien barnehage

Besøksadresse:

Gimleveien 1
1413 Tårnåsen

Telefon: 91 57 53 09