Eikeliveien barnehage
Eikeliveien barnehage
Eikeliveien barnehage er en helt ny barnehage som åpnet sine dører i november 2018. Barnehagen ligger i et veletablert område med bebyggelse, jordbruk og skog, rett sør for Ski sentrum.

Slik jobber vi

Barnehagens visjon er: Sammen skaper vi trygge og gode relasjoner. 

Vårt fokus er å være til stede her og nå med hele meg. Vi skal gi tid og rom for mestring og utfoldelse for alle. Hverdagen i barnehagen er preget av lek i mindre grupper der barn og voksne er tett på hverandre og opplever trygghet og nærhet. Barna skal oppleve engasjerte voksne som deltar, er nysgjerrige og oppdager sammen med dem. Leken er sentral i alt vi gjør og all læring skjer gjennom lek og lystbetonte aktiviteter. I barnehagen er det et stort mangfold og språk er derfor en viktig del av arbeidet vårt.

I årsplanen kan du lese om våre mål, satsingsområder og om hvordan vi arbeider for å stimulere barnas utvikling og trivsel.

Pris

Se priser og betaling i barnehage.

Åpningstid, ferie og fridager

  • Mandag–fredag: Kl. 07.15–17.00.
  • Lørdag–søndag: Stengt.

Se også Ferie og fridager.  

Kontakt avdelingene 

Barnehagens leder 
Marit K. Horne   
Telefon 99 46 89 32

Frøet (1 år)
Telefon 94 82 89 43

Kvisten (2 år)
Telefon 91 78 36 28

Rota (2-3 år)
Telefon 46 84 61 51

Kongla (3-4 år)
Telefon 40 42 83 33 

Løvet (4-6 år)
Telefon 91 79 32 18      

Les mer 

Utdanningsdirektoratet har egne faktasider om barnehager. Se mer informasjon om barnehagen på barnehagefakta.no 

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Eikeliveien barnehage

Besøksadresse:

Eikeliveien 40
1400 Ski

Telefon: 99 46 89 32

Fakta om barnehagen

  • Kommunal barnehage 
  • Område: Ski/Søndre Finstad
  • Avdelinger: 5
  • Antall godkjente plasser: 101
  • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Styrer 
Marit K. Horne 
Telefon 99 46 89 32

Besøksadresse
Eikeliveien 40, 1400 Ski

Postadresse 
Postboks 3010, 1402 Ski   

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.15-17.00 

Søk / endre plass Mobbeombud

Her finner du oss

Eikeliveien barnehage

Besøksadresse:

Eikeliveien 40
1400 Ski

Telefon: 99 46 89 32