Barnehagen ligger i Ski næringspark, omgitt av skog og jorder. Vi har variert uteområde og en flott grillhytte. Her lager vi mat, har eventyrstunder og andre aktiviteter. Vi bruker også Ski idrettspark og samarbeider med Drømtorp videregående skole om praksisplasser.

Slik jobber vi

I Dynamitten barnehage skal alle få være den beste utgaven av seg selv. 

Vi er opptatt av hele mennesket og av å gi barna god selvfølelse. Barnehagen er en pilotbarnehage i prosjektet Se meg- hele meg, som jobber med tiltak for å forebygge vold og overgrep. Vi støtter barna når de står opp for seg selv og setter grenser, og når de strever med å forstå sine og andres grenser. Gjennom lek, samtaler, litteratur, film og prosjektvegg bevisstgjør vi barn, ansatte og foreldre.

Gjennom prosjektet Ta vare på – et miljøperspektiv ønsker vi å legge grunnlaget for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet.

I årsplanen kan du lese mer om våre mål, satsingsområder og om hvordan vi arbeider for å stimulere barnas utvikling og trivsel.

Årsplan

Pris

  • Pris for heldagsplass er 3 135 kroner per måned.
  • Pris for mat er 400 kroner per måned.

Åpningstid, ferie og fridager

  • Mandag–fredag: Kl. 07.15–17.00.
  • Lørdag–søndag: Stengt.

For også Ferie og fridager.

Kontakt avdelingene

Barnehagens leder  
Tone Dueland Juvik 
Telefon 93 06 10 05/ 64 91 18 00

Kruttønna / Knallperla (3-6 år)
Telefon 48 24 90 26  / 48 22 14 09

Lunta (1-3 år)
Telefon 48 22 37 69

Salutten (1 år)
Telefon 48 25 16 49  

Les mer 

Utdanningsdirektoratet har egne faktasider om barnehager. Se mer informasjon om barnehagen på barnehagefakta.no 

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Dynamitten barnehage

Besøksadresse:

Dynamitveien 18
1400 Ski

Fakta om barnehagen

  • Kommunal barnehage 
  • Område: Ski næringspark
  • Avdelinger: 3
  • Antall godkjente plasser: 46
  • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Virksomhetsleder

Tone Dueland Juvik
Telefon 93 06 10 05/ 64 91 18 00   

Besøksadresse 
Dynamitveien 18, 1400 Ski

Postadresse 
Postboks 3010, 1402 Ski 

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.15-17.00 

Søk / endre plass Mobbeombud

Her finner du oss

Dynamitten barnehage

Besøksadresse:

Dynamitveien 18
1400 Ski