Dynamitten barnehage
Dynamitten barnehage
Barnehagen ligger i Ski næringspark, omgitt av skog og jorder. Vi har variert uteområde og en flott grillhytte. Her lager vi mat, har eventyrstunder og andre aktiviteter. Vi bruker også Ski idrettspark og samarbeider med Drømtorp videregående skole om praksisplasser.

Slik jobber vi

Barnehagens visjon er: I Dynamitten barnehage skal alle få være den beste utgaven av seg selv. 

I Dynamitten barnehage er vi opptatt av et godt utviklings-, leke- og læringsmiljø for både barn og ansatte.

Vi legger grunnlaget gjennom lek og humor og motiverer barna ved å ta tak i deres interesser og lar dem oppleve mestring.

Gjennom pedagogisk dokumentasjon tar vi barna med på refleksjoner rundt sin egen hverdag, og lar dem påvirke retning på prosjekter og temaer.  

I årsplanen kan du lese om våre mål, satsningsområder og om hvordan vi arbeider for å stimulere barnas utvikling og trivsel.    

Pris

  • Pris for heldagsplass er 3 135 kroner per måned.
  • Pris for mat er 400 kroner per måned.

Åpningstid, ferie og fridager

  • Mandag–fredag: Kl. 07.15–17.00.
  • Lørdag–søndag: Stengt.

For også Ferie og fridager.

Kontakt avdelingene

Barnehagens leder  
Tone Dueland Juvik 
Telefon 93 06 10 05/ 64 91 18 00

Kruttønna / Knallperla (3-6 år)
Telefon 48 24 90 26  / 48 22 14 09

Lunta (1-3 år)
Telefon 48 22 37 69

Salutten (1 år)
Telefon 48 25 16 49  

Les mer 

Utdanningsdirektoratet har egne faktasider om barnehager. Se mer informasjon om barnehagen på barnehagefakta.no 

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Dynamitten barnehage

Besøksadresse:

Dynamitveien 18
1400 Ski

Fakta om barnehagen

  • Kommunal barnehage 
  • Område: Ski næringspark
  • Avdelinger: 4
  • Antall godkjente plasser: 52
  • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Styrer  
Tone Dueland Juvik
Telefon 93 06 10 05/ 64 91 18 00   

Besøksadresse 
Dynamitveien 18, 1400 Ski

Postadresse 
Postboks 3010, 1402 Ski 

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.15-17.00 

Søk / endre plass Mobbeombud

Her finner du oss

Dynamitten barnehage

Besøksadresse:

Dynamitveien 18
1400 Ski