Hva er en reguleringsplan?

Kort fortalt

  • En reguleringsplan bestemmer hvordan et område kan brukes og hva som kan bygges der.
  • Reguleringsplanen består av et plankart og planbestemmelser.
  • Finn hvilke reguleringsplaner som gjelder for din eiendom

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan, eller en arealplan, bestemmer hvordan arealene innenfor et område kan brukes og hva som kan bygges der.

En reguleringsplan består av et plankart og planbestemmelser. Din eiendom kan være berørt av flere reguleringsplaner.

Plankartet

Plankartet viser hvor boliger, veier, lekeplasser, skoler og så videre skal ligge.

Bestemmelsene

Bestemmelsene definerer hvordan områdene kan brukes, hva som kan bygges, hva som skal bevares og så videre. Bestemmelsene utfyller plankartet.

Rekkefølgebestemmelser

Ofte har bestemmelsene regler for hva som må være på plass før man får lov til å bygge.

Det kan for eksempel være en mer detaljert plan, eller at man må bygge en vei eller lekeplass. Dette kalles for rekkefølgebestemmelser.

Lær mer om hvordan en reguleringsplan blir til

To typer reguleringsplaner

Det kan lages to typer reguleringsplaner:

Detaljreguleringsplan

En detaljreguleringsplan (detaljplan) lages ofte for mindre områder, og legger rammer for hva man kan søke om i en byggesøknad.

Du kan ikke bygge noe som ikke er tillatt i en detaljplan. Både private aktører og kommunen kan lage forslag til en detaljplan.

Områderegulering

En områderegulering lages der det er behov for avklaringer for et større område. Områdeplaner er mer generelle enn detaljplaner, og legger rammene for hva en detaljplan skal inneholde.

Områdereguleringer skal i utgangspunktet utarbeides av kommunen, men kommunen kan avtale med private aktører om at de gjør jobben.

Alle områdeplaner og detaljplaner må utarbeides i henhold til plan- og bygningsloven.

Lær mer om hvordan en reguleringsplan blir til

Hva gjelder for min eiendom?

Søk opp adressen på arealplaner.no for å se hvilke planer som gjelder for en spesifikk eiendom:

arealplaner.no

En reguleringsplan er rettslig bindende for arealbruken i området. Dette betyr at planen må følges. Arealplanen(e) gir deg svar på hva som er lov og ikke når du skal bygge noe på en eiendom, eller når du skal dele en eiendom.

Reguleringsplaner i Nordre Follo kommune

Finn reguleringsplaner som er vedtatt eller som er under arbeid for

Kontaktinformasjon

postmottak@nordrefollo.kommune.no

Telefon sentralbord: 02178