Ski skole
Ski skole
Ski skole  er en barneskole med ca. 480 elever. Skolen ligger sentralt i Ski.

Om skolen

Skolens visjon er: Vi vil gi hverandre vekst, og vi jobber for å skape en god skole, der alle bidrar til et godt læringsmiljø. Vi er opptatt av en god vurderingskultur og løpende underveisvurdering. Målet er å gi veiledning som forteller eleven hvordan hen kan øke sin kompetanse.  

Leseutviklingsskjema (LUS)
Skolen bruker leseutviklingsskjema (LUS) for å vurdere elevers leseutvikling. LUS beskriver elevenes utvikling ved hjelp av ulike, konkrete kjennetegn gjennom hele grunnskolen. Vi bruker veiledet lesing som metode på 1.-4. trinn. Dette hjelper elevene til å bli selvstendige lesere og gir mulighet for å lese, snakke og tenke om  fortellingen.

PALS-modellen 
Skolen benytter PALS-modellen, noe som bidrar til en positiv skolekultur som styrker elevenes skolefaglige og sosiale kompetanse, samt forebygge og avhjelpe problematferd. 

PALS-modellen

Planer, regler og rutiner

Planer

Trafikkplan for Ski skole

Ordens- og samværsregler

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. Helsesykepleier og fysioterapeut har faste besøkstider på de ulike skolene, og psykolog kan kontaktes via helsesøster.  

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om problemstillinger knyttet til barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune 

Kontakt helsesykepleier på skolen 

Rebekah Benneth
helsesykepleier
Telefon: 90 61 32 24  

Kontortid 

  • Mandag: Kl. 08.30-15.30
  • Tirsdag: Kl. 08.30-15.30
  • Onsdag: Kl. 08.30-15.30
  • Torsdag: Kl. 08.30-15.30

Skolefritidsordningen (SFO)

Alle barn på 1.–4. trinn i grunnskolen får tilbud om plass på SFO ved sin skole. Barn med særskilte behov kan søke om plass også på 5.–10. trinn. 

SFO legger til rette for tilsyn og omsorg før og etter skoletid. Barna kan delta i fysisk aktivitet, lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Aktivitetene tar utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Barna får et enkelt måltid hver dag.

Åpningstider

Daglig åpningstid er mandag til fredag fra kl. 07.15 før undervisningstid og til kl. 17.00 etter undervisningstid.

SFO holder åpent elleve måneder i året og er stengt i uke 27, 28, 29 og 30. SFO er også stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret.

Les mer om SFO-ordningen, hvordan søke, endre og si opp plass og om priser på SFO i Nordre Follo kommune

Kontaktinformasjon

Janna Bjørnnes 
SFO-leder
Telefon: 98 44 98 18
 
Vera Baumann
Baseleder Gul base, 1. trinn
Telefon: 47 46 54 03 

Natalie Grande-Drage
Baseleder Grønn base, 2. trinn 
Telefon: 47 46 53 98 

Harald Ringstrøm  
Baseleder Rød base 3. og 4. trinn  
Telefon: 47 46 54 02

Ferie og fravær

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

  1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

  2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid.  

Søke permisjon

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for barn i SFO i IST Home appen. 
Ønsker du permisjon fra skolen, gjelder følgende:  

  • Søke permisjon en dag: Foreldre sender melding i appen via Chat. Kontaktlærer svarer.
  • Søke permisjon to – ti dager: Foreldre søker skolen v/rektor i digital søknadsportal.

Skoletidsplan 

I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoletidsplanen har oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan 

Kontaktinformasjon

Ski skole
Telefon: 64 85 39 00
Besøksadresse: Kirkeveien 21, 1400 Ski
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

Ledelse og administrasjon

Vigdis Maria Sandvik
Rektor
Telefon: 91 39 47 34

Roar Anthi
Undervisningsinspektør
Telefon: 90 95 15 39

Magni Foseide Semb
Ressurskoordinator
Telefon: 40 84 31 07

Martine Nilsson
Konsulent
Telefon: 40 03 38 39

Skolehelsetjenesten

Rebekah Benneth
Helsesykepleier
Telefon: 90 61 32 24  

Skolefritidsordningen (SFO)

Janna Bjørnnes 
SFO-leder
Telefon: 98 44 98 18

Natalie Grande-Drage
Baseleder Gul base, 1. trinn
Telefon: 47 46 54 03 

Vera Baumann
Baseleder Grønn base, 2. trinn 
Telefon: 47 46 53 98 

Harald Ringstrøm  
Baseleder Rød base 3. og 4. trinn  
Telefon: 47 46 54 02

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Emily Jackson
Leder 

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Ski skole

Besøksadresse:

Kirkeveien 21
1400 Ski

Telefon: 64 85 39 00

Kontakt oss

Ski skole 
Telefon: 64 85 39 00

Besøksadresse
Kirkeveien 21, 1400 Ski

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Foreldreportalen Foreldreportalen SFO Mobbeombud

Her finner du oss

Ski skole

Besøksadresse:

Kirkeveien 21
1400 Ski

Telefon: 64 85 39 00