Haugjordet ungdomsskole
Haugjordet ungdomsskole
Haugjordet ungdomsskole er en ungdomsskole med ca. 530 elever. Skolen ligger sentralt på Langhus

Om skolen

Haugjordet ungdomsskole ble bygget i 2004, og er en baseskole. Skolen har en stor kantine og aula.  Elevene har kroppsøving i Follo Trykk Arena og svømming på Sofiemyr svømmehall. Skolen har to godkjente skolehunder som blir brukt i ulike elevaktiviteter.    

 

Planer, regler og rutiner

Ordens- og samværsregler

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.

Fremmedspråk og valgfag  

Skolen tilbyr ulike språk- og valgfag. Elevene velger valgfag for ett år om gangen, men kan velge det samme faget flere ganger.  Mer info i følgende lenke:

Valgfag og språkfag 2022/23

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. Helsesykepleier og fysioterapeut har faste besøkstider på de ulike skolene, og psykolog kan kontaktes via helsesøster.  

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om problemstillinger knyttet til barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune 

Kontakt helsesykepleier på skolen 

Liv Heidi Skarseth  
Telefon: 97 76 94 96 

Lotta Lauvås Pettersson
Telefon: 96 94 50 49 

Kontortid

Mandag: Kl. 08.30 - 15.00 
Tirsdag: KL. 08:30 - 15:00 
Onsdag: Kl. 08.30 - 15.00 
Torsdag: Kl. 08.30 - 15.00

Ferie og fravær

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

  1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

  2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid.  

Søke permisjon

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for barn i SFO i IST Home appen. 
Ønsker du permisjon fra skolen, gjelder følgende:  

  • Søke permisjon en dag: Foreldre sender melding i appen via Chat. Kontaktlærer svarer.
  • Søke permisjon to – ti dager: Foreldre søker skolen v/rektor i digital søknadsportal.

Fravær på vitnemålet

Hovedregelen er at alt fravær på 8., 9. og 10. trinn skal føres på vitnemålet. Du kan søke om at inntil ti fraværsdager per skoleår ikke blir ført opp. 

Mer informasjon om fravær 

Skoletidsplan 

I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoletidsplanen har oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan 

Kontaktinformasjon

Haugjordet ungdomsskole 
Telefon: 64 85 34 00
Besøksadresse: Vevelstadveien 25, 1405 Langhus
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

Ledelse og administrasjon

Linda Gangnes Buer
Rektor
Telefon: 64 85 34 00

Helga Eggebø Gaustad
Undervisningsinspektør
Telefon: 64 85 34 02

Johnny Adler Aakerman
Undervisningsinspektør
Telefon: 64 85 34 03

Eva Marie Parelius
Rådgiver
Telefon: 64 85 34 06

Merete Tveiten 
Rådgiver
Telefon: 64 85 34 05

Ane Langballe Ellingsen
Ressurskoordinator
Tlf 64 85 34 10

Liv Tone Barbøl 
Rådgiver psykisk helse (permisjon tom. 01.02.23)
Telefon: 64 85 34 09

Mona Herjuaune
Konsulent
Telefon: 64 85 34 27


Skolehelsetjenesten

Liv Heidi Skarseth  
Telefon: 97 76 94 96 

Lotta Lauvås Pettersson
Telefon: 96 94 50 49 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Therese Vesteng Bjørø 
Leder

Kontakt FAU

Følg oss i sosiale medier 

Haugjordet ungdomsskole - facebook

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Haugjordet ungdomsskole

Besøksadresse:

Vevelstadveien 25
1405 Langhus

Telefon: 64 85 34 00

Kontakt oss

Haugjordet ungdomsskole  
Telefon: 64 85 34 00

Besøksadresse 
Vevelstadveien 25, 1405 Langhus

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Foreldreportalen Mobbeombud

Her finner du oss

Haugjordet ungdomsskole

Besøksadresse:

Vevelstadveien 25
1405 Langhus

Telefon: 64 85 34 00