Eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Kort fortalt

  • Nordre Follo kommune har tre råd (vedtatt i kommunestyret 31.10.19)
  • Rådene gir uttalelser og råd til de folkevalgte.  
  • Rådene er pådrivere for saker som berører medlemmene de representerer. 

Eldrerådet 

Eldrerådet er et rådgivende organ. Det er opprettet for å være pådriver for saker som berører eldre og deres levekår. Rådet arbeider etter et politisk mål om full deltakelse og likestilling i samfunnet.

Medlemmer i rådet

Kjell Magne Bondevik

Leder for eldrerådet

Politisk parti: Kristelig Folkeparti

Lola Anita Stormorken

Politisk parti: Høyre

Telefon: 91 81 21 37

Erling Havre

representant for Kolbotn pensjonistforening

Telefon: 99 74 28 97

Tanja Sørlie

representant for Oppegård pensjonistforening

Telefon: 93 60 11 80

Niels Christian Pedersen

representant for Siggerud pensjonistforening

Telefon: 91 85 40 03

Reidun Viland

representant for Ski pensjonistforening

Telefon: 91 62 48 39

Dagfinn Thoresen

repr. for Pensjonistforeningen 60+ Langhus

Telefon: 41 21 28 07

Varamedlemmer

Eli Børde Bærland

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 48 12 33 87

Roy Taranger

Politisk parti: Venstre

Telefon: 92 43 88 81

Jon-Finngard Moe

Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne

Telefon: 98 64 58 62

Tønnes Næss Tønnesen

Politisk parti: Pensjonistpartiet

Alf Christian Aadahl

Politisk parti: Pensjonistpartiet

Toralv Augestad

representant for Kolbotn pensjonistforening

Telefon: 97 54 97 85

Ivar Riisnæs

representant for Kolbotn pensjonistforening

Telefon: 97 65 33 59

Dag Johanson

representant for Oppegård pensjonistforening

Telefon: 92 03 53 81

Kari Myhre

representant for Oppegård pensjonistforening

Telefon: 93 66 29 86

Gudmund Arnljot Nyrud

representant for Siggerud pensjonistforening

Telefon: 90 85 20 43

Liv Karin Dahle

representant for Ski pensjonistforening

Telefon: 95 86 74 84

Odd Harry Borgenholt

Pensjonistforeningen 60+ Langhus

Telefon: 48098883

Møter i Eldrerådet

Råd for personer med funksjonsnedsettelser 

Rådet er et rådgivende organ. Det er opprettet for å være pådriver for saker som berører mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres levekår. Rådet arbeider etter et politisk mål om full deltakelse og likestilling i samfunnet. 

Medlemmer i rådet

Randi Hovde

leder for råd for personer med funksjonsnedsettelse, representant for Handikappede Barns Foreldreforening

Telefon: 93 03 54 92

Kersti Ahrén Heløe

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 94 85 23 32

Halvor Eikeland

Politisk parti: Høyre

Telefon: 90 99 53 77

Kirsti Holbæk-Hanssen

representant for Blindeforbundet

Telefon: 97 08 79 03

Knut Magne Ellingsen

representant for Hørselshemmedes landsforbund

Telefon: 46 86 31 09

Arne Kolstadbråten

representant for Forbund for Utviklingshemmede

Telefon: 90 61 93 96

Saad Al-Jaderi

representant for Handikapforbundets Ungdom

Telefon: 91 62 60 66

Varamedlemmer

Aksel Georg Roksti

Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne

Telefon: 90 66 21 18

Camilla Sivertsen Mollatt

Politisk parti: Fremskrittspartiet

Telefon: 90 52 72 85

Arild Jahren

Politisk parti: Pensjonistpartiet

Telefon: 90 20 61 30

Melissa Kristiansen

Politisk parti: Høyre

Telefon: 99 16 92 52

Kerstin Huddberg

representant for Ryggforeningen

Telefon: 47 30 77 35

Robert Gjertsen

representant for Norsk forbund for Utviklingshemmede

Telefon: 95 75 62 72

Dag Winther

representant for Norges handikapforbund

Telefon: 91 66 30 08

Arild Hagen

representant for Blindeforbundet

Telefon: 90 53 38 30

Møter i Råd for personer med funksjonsnedsettelser