Råd

Kort fortalt

  • Nordre Follo kommune har tre råd (vedtatt i kommunestyret 31.10.19)
  • Rådene gir uttalelser og råd til de folkevalgte.  
  • Rådene er pådrivere for saker som berører medlemmene de representerer. 
  • Leder og nestleder av ungdomsrådet har rett til å møte og tale i kommunestyret.