Eldrerådet

Kort fortalt

  • Eldrerådet gir uttalelser og råd til de folkevalgte.
  • Det er opprettet for å være pådriver for saker som berører eldre og deres levekår.

Eldrerådet er et rådgivende organ. Det er opprettet for å være pådriver for saker som berører eldre og deres levekår.

Rådet arbeider etter et politisk mål om full deltakelse og likestilling i samfunnet.

Møter og sakspapirer

I politisk møtekalender finner du møter og sakspapirer for eldrerådet

Medlemmer i rådet

Karin Kværner (FrP)

Telefon: 90156450

Kurt Soltveit (KrF)

Telefon: 90 94 10 55

Jan Dorenfelt-Graff

representant for Kolbotn pensjonistforening

Telefon: 91 58 74 33

Rudolf A. Porta

representant for Oppegård pensjonistforening

Britt Barli

representant for Siggerud pensjonistforening

Telefon: 90 78 20 53

Halvor Skjelbred

representant for Ski pensjonistforening

Lesley H. Haldane

representant for Fagforbundet Follos pensjonistutvalg

Varamedlemmer

Tønnes Næss Tønnesen (Pp)

Vara i kommunestyret og personlig vara for Karin Kværner i Eldrerådet

Harald Osmundsen (H)

personlig vara for Kurt Soltveit

  • Anne-Grethe Eriksen, representant for Kolbotn pensjonistforening
  • Mette Borg, representant for Oppegård pensjonistforening
  • Anne Marie Endsjø, representant for Siggerud pensjonistforening
  • Odd Borgenholt, representant for Pensjonistforeningen 60+ Langhus