Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Kort fortalt

  • Rådet gir uttalelser og råd til de folkevalgte.
  • Det er opprettet for å være pådriver for saker som berører mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres levekår.

Møter og sakspapirer

I politisk møtekalender finner du møter og sakspapirer for rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Om rådet

Rådet er et rådgivende organ. Det er opprettet for å være pådriver for saker som berører mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres levekår.

Rådet arbeider etter et politisk mål om full deltakelse og likestilling i samfunnet. 

Medlemmer i rådet

Line Remfeldt (H)

Telefon: 92 22 41 11

Shahram Ariafar (Ap)

Telefon: 40 03 83 38

Kirsti Holbæk-Hanssen

representant for Blindeforbundet

Telefon: 97 08 79 03

Knut Magne Ellingsen

representant for Hørselshemmedes landsforbund

Telefon: 46 86 31 09

Karl Henrik Trollsaas

representant for Mental Helse

Saad Al-Jaderi

representant for Handikapforbundets Ungdom

Telefon: 91 62 60 66

Kerstin Huddberg

representant for Ryggforeningen

Varamedlemmer

Lill Berit Faugli (PP)

personlig vara til Line Remfeldt

Telefon: 95 75 05 40

Marion Bræstrup Løsnes (PS)

personlig vara for Shahram Ariafar

  • Arne Kolstadbråten, representant for Norsk forbund for Utviklingshemmede
  • Arild Hagen, representant for Norges Blindeforbund
  • Robert Gjertsen, representant for Norsk Forbund for Utviklingshemmede
  • Sofia Ariafar, representant for Norsk Forbund for Utviklingshemmede