Langhus barnehage
Langhus barnehage
Barnehagen ligger i nær tilknytning til Langhus stasjon og har Langhus skole som nærmeste nabo. Nærmiljøet er variert og inneholder blant annet fine turområder, som vi bruker flittig.

Slik jobber vi 

Barnehagens visjon er I Langhus barnehage leker og lærer vi sammen.

Barnehagen er opptatt av et godt utviklings- og læringsmiljø. Vi legger vekt på lek og humor, barnas interesser og mestring.

Våre satsningsområder er: Lek og lekekamerater, Gode relasjoner, Inkluderende barnehage, Mitt valg og Samarbeid.

I årsplanen kan du lese om mål og satsingsområdene, og om hvordan vi arbeider for å stimulere barnas utvikling og trivsel.

Pris

Se priser og betaling i barnehage.    

Åpningstid, ferie og fridager

  • Mandag–fredag: Kl. 07.15–17.00
  • Lørdag–søndag: Stengt

Se også Ferie og fridager.   

Kontakt avdelingene

Barnehagens leder  
Marit Karlsen 
Telefon 90 27 60 49

Skaperne (5-6 år)
Telefon 41 49 78 89  

Filosofene (3-4 år)
Telefon 98 25 11 02  

Kunstnerne (2-3 år)
Telefon 48 23 83 64  

Utforskerne (1-2 år)
Telefon 95 95 17 87  

Oppdagerne (1-2 år)
Telefon 95 95 17 88

Les mer 

Utdanningsdirektoratet har egne faktasider om barnehager. Se mer informasjon om barnehagen på barnehagefakta.no 

Mer om barnehagene i nordre Follo

Her finner du oss

Langhus barnehage

Besøksadresse:

Bøhlerveien 2
1405 Langhus

Telefon: 90 27 60 49

Fakta om barnehagen

  • Kommunal barnehage 
  • Område: Langhus
  • Avdelinger: 5
  • Antall godkjente plasser: 109
  • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Styrer   
Marit Karlsen 
Telefon 90 27 60 49

Besøksadresse
Bøhlerveien 2, 1405 Langhus

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski 

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.15-17.00 

Søk / endre plass Mobbeombud

Her finner du oss

Langhus barnehage

Besøksadresse:

Bøhlerveien 2
1405 Langhus

Telefon: 90 27 60 49