Sanderveien detaljregulering

Nordre Follo kommune vedtok reguleringsplan for Sanderveien 24. mars 2021.

Om planen

Målet med planen er å bygge ut sykkelvei med fortau på vestsiden av Sanderveien. 

 

Prosessen hittil

Planen ble 1. gangsbehandlet av plan- og byggesaksutvalget i Ski 11.09.2019.

Teknisk plan er godkjent av Statens vegvesen og planforslaget ble sendt ut på høring i september 2020. 

Kunngjøring av vedtatt plan

Nordre Follo kommune vedtok reguleringsplan for Sanderveien 24. mars 2021. Planen regulerer sykkelvei med fortau vest for Sanderveien og ny utforming av rundkjøring og kryss.

Her er de vedtatte plandokumentene:

Du har rett til å klage 

Hvis du ønsker å klage på vedtaket og eventuelt kreve innløsning, er fristen 23.06.2021.

Merk klagen med PLAN-20180.

Send klagen til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til: Nordre Follo kommune Postboks 3010 1402 SKI  

Har du spørsmål? 

Du kan kontakte Byutvikling og arealplanlegging v/ Kristine Sand på tlf. 02178 eller e-post kristine.sand@nordrefollo.kommune.no 

Saksdokumenter

Se øvrige dokumenter fra politisk behandling.  

Kontaktinformasjon

Saksbehandler i Nordre Follo kommune: Kristine Sand       

Sist endret: 20.09.2022