Planer, skjemaer og reglementer

Kort fortalt

  • Her finner du blant annet hovedplan for vannforsyning, kommunens overordnede strategidokument for å sikre stabil vannforsyning og tilfredsstillende vannkvalitet.
  • Planene for de tidligere kommunene Ski og Oppegård gjelder til 2021.
  • Nordre Follo kommune skal ha på plass nye planer når de gamle går ut.

Planer

Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015-2021 for tidligere Oppegård kommune

Hovedplan vann og avløp 2011-2021 for tidligere Ski kommune

Tiltak og prioriteringer basert på hovedplanen

Handlingsplan vannforsyning, avløp og vannmiljø 2016-2021 for tidligere Oppegård kommune

Handlingsplan for Ski

Skjemaer

Søknad om sanitærabonnement (pdf) 

Søknadsskjema for tilknytning til offentlig nett. Dette skjemaet fylles ut, lagres og sendes inn til postmottak@nordrefollo.kommune.no

Spørsmål kan rettes til kommunens virksomhet vann og avløp ved rørleggerkontrollør. 

Reglementer

VA-norm Ski

VA-norm Oppegård

Innmålingskrav til VA-data Ski

Sosi Ledningskoder Ski

Krav til utveksling av rørinspeksjonsdata Ski

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (administrative bestemmelser) Ski

Særbestemmelser til tidligere Ski kommunes sanitærreglement

Retningslinjer for prefabrikert avløpspumpestasjon Ski

Mal for typisk avløpspumpestasjon - elektroinstallasjoner - Ski

Kontaktinformasjon

Telefon: 64 87 85 94  

postmottak@nordrefollo.kommune.no