Planer, skjemaer, reglementer mm.

Kort fortalt

  • Her finner du blant annet hovedplan for vannforsyning, kommunens overordnede strategidokument for å sikre stabil vannforsyning og tilfredsstillende vannkvalitet.
  • Planene for de tidligere kommunene Ski og Oppegård gjelder inntil planer for Nordre Follo er vedtatt.