Grensepåvisning

Kort fortalt

Kommunen kan sette ned grensemerker som viser hvor eiendomsgrensen din går når

  • det er behov for å finne gamle grenser som ikke tidligere er koordinatbestemt
  • grensemerker for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense har blitt borte

Hva er grensepåvisning?

Du får satt ned grensemerker på eiendommen din.

Hvor mye koster det?

Gebyr for oppmåling

Du må betale for å få satt ned grensepunkter.

Kapittel 6 – Oppmålingsforretning

Det kan komme andre kostnader enn de nevnt over.

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser

Hvem kan søke?

Hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt, kan søke om grensepåvisning. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, kan personer med signaturrett i henhold til firmaattest søke.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Rekvisisjon av oppmålingsforretning for saker etter matrikkelloven

Legg ved et kart eller målebrev/matrikkelbrev som viser hvilke grensepunkter du vil ha merket.

Send søknad med vedlegg til:

postmottak

Hvor lang tid tar det?

Hvis bestillingen er mangelfull, vil du få et mangelbrev fra oss. Når bestillingen er komplett, skal det gjennomføres en oppmålingsforretning. Den skal gjennomføres innen 16 uker fra bestillingen er komplett.

Hva skjer videre?

Når vi har mottatt bestillingen, vil vi sørge for at grensene blir påvist og merket i marka. Vi sender deg en innkalling til oppmålingsforretning. Du som er eier og berørte naboer mottar varsel om oppmålingsforretning minst to uker før oppmålingen finner sted. På oppmålingsforretningen påviser og merker vi grensepunkt eller grenselinjer.

Send inn søknad

Send søknaden til:

postmottak

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Hver tirsdag og torsdag klokken 08.30-15.00 er saksbehandler fra geodata og oppmåling tilgjengelig på telefon 46 95 33 24.

Postadresse:

Nordre Follo kommune
Geodata og oppmåling
Postboks 3010
1402 Ski

Send oss dokumenter digitalt her (logg inn med elektronisk ID)

Telefon sentralbord: 02178