Fjerning av grensemerke

Kort fortalt

  • Har du behov for å midlertidig fjerne et grensemerke må du informere naboer og Nordre Follo kommune.
  • Har du ikke en avtale med naboene og kommunen regnes det som ulovlig fjerning.
  • Det er ikke lov å fjerne og sette tilbake grensemerker selv uten at det blir kontrollert at det blir satt ned på riktig sted.

Permanent fjerning av grensemerker

Har du behov for å fjerne et grensemerke må du ha samtykke fra alle eiere som deler grensemerket og det må avtales med kommunen jf. matrikkellova §42. Det må i tillegg begrunnes hvorfor grensemerket skal fjernes. Kommunen må informeres slik at kartet blir oppdatert og det må sjekkes at grensemerket er oppmålt etter dagens krav. Er det ikke oppmålt etter dagens krav må det måles opp på nytt ved en oppmålingsforretning før det fjernes. Om ikke kommunen er informert regnes det som ulovlig fjerning av grensemerke. Eldre grensemerker som grensesteiner og kors i fjell eller jordfast stein bør ikke fjernes. Slike merker kan ha betydning for gamle rettigheter. 

Midlertidig fjerning av grensemerker

Har du behov for å fjerne et grensemerke midlertidig må du ha samtykke fra alle eiere som deler grensemerket og det må avtales med kommunen jf. matrikkellova §42. Kommunen må sjekke om grensemerket er oppmålt etter dagens krav slik at det kan settes riktig tilbake. Er det ikke oppmålt etter dagens krav må det måles opp ved en oppmålingsforretning før det kan fjernes. Når grensemerket skal settes tilbake på plass trengs det en oppmålingsforretning. Det er ikke lov å fjerne og sette tilbake grensemerker selv. Eldre grensemerker som grensesteiner og kors i fjell eller jordfast stein bør ikke fjernes. Slike merker kan ha betydning for gamle rettigheter.

Ulovlig fjerning av grensemerker

Har et grensemerke blitt fjernet ved graving eller lignende anbefaler vi å ta kontakt med firmaet som har utført gravingen først. De fleste ønsker å rydde opp etter seg. Har en privatperson fjernet et grensemerke uten avtale med deg anbefaler vi dere først prøver å komme frem til en avtale. Husk at avtalen enten må følge regler nevnt under overskriften permanent fjerning av grensemerke, eller at det bestilles en oppmålingsforretning for å få satt opp merket igjen. Har noen fjernet et grensemerke og dere ikke kommer frem til en avtale kan ikke kommunen kreve at det settes opp igjen. Ulovlig fjerning av grensemerker regnes som dokumentforfalskning. Det er politiet som må kontaktes og de kan veilede dere videre. Ulovlig fjerning, flytting eller ødeleggelse av grensemerker kan straffeforfølges etter straffeloven §364.  

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon  

Hver tirsdag og torsdag klokken 08.30-11.00 og 12.00-15.15 er saksbehandler fra geodata og oppmåling tilgjengelig på telefon 46 95 33 24.

Postadresse:

Nordre Follo kommune
Geodata og oppmåling
Postboks 3010
1402 Ski

Send oss dokumenter digitalt her (logg inn med elektronisk ID)

Telefon sentralbord: 02178