Grensejustering

Kort fortalt

  • En grensejustering er overføring av mindre arealer mellom eiendommer.
  • Formålet med en grensejustering er å rette opp i uhensiktsmessige grenser mellom eiendommer.
  • Grensejusteringer skal ikke tinglyses.

Hva er grensejustering?

Grensejustering er å foreta små justeringer av eiendomsgrensen mellom naboeiendommer.

For å få utført en grensejustering må

  • arealet på eiendommene som er involvert, økes eller reduseres med maksimalt 5 prosent
  • arealet på eiendommene økes eller reduseres med maksimalt 500 kvadratmeter
  • en enhet ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justering (80 prosent av eiendommens areal må ligge i «ro»)
  • justeringen ikke redusere eller øke verdien på noen av eiendommene med mer enn folketrygdens grunnbeløp

Skal du overføre et større areal, søker du om arealoverføring:

Arealoverføring

Hvor mye koster det?

Grensejustering er gebyrbelagt

Priseksempler

Her finner du priseksempler på hva de ulike sakstypene vil koste deg.

Hvem kan be om grensejustering?

Det er den som eier eiendommene, som kan be om grensejustering. Hvis det er flere eiere, må alle skrive under på bestillingen.

Hvis du signerer bestillingen på vegne av en eier, må du legge ved en fullmakt fra eieren. Er det et selskap som eier eiendommen, må de som har signaturrett i selskapet signere bestillingen.

Slik bestiller du grensejustering

Bestill grensejustering

Bestillingsskjemaet må signeres av alle eiere som er involvert i grensejusteringen.

Du må tegne inn hvilke arealer som skal justeres på et kart.

Alle dokumentene må sendes inn til kommunen, helst elektronisk. Alle vedlegg må sendes inn som separate vedlegg og med forklarende navn.

Du må sende inn erklæring om redusert avstand til nabogrense hvis ny grense kommer nærmere eksisterende bygning enn fire meter.  

Eksempelavtale avstandserklæring.

Hvor sender du bestillingen?

Send skjema med vedlegg til:

postmottak@nordrefollo.kommune.no

Alle vedlegg må sendes inn som separate vedlegg og med forklarende navn.

Du kan også sende det i posten til:

Nordre Follo kommune
Geodata og oppmåling
Postboks 3010
1402 Ski

Hvor lang tid tar det?

Hvis bestillingen er mangelfull, vil du få et mangelbrev fra oss. Når bestillingen er komplett, skal det gjennomføres en oppmålingsforretning. Den skal gjennomføres innen 16 uker fra bestillingen er komplett.

Hva skjer videre?

Når vilkårene for grensejustering er oppfylt, starter vi arbeidet med oppmåling av arealet som skal justeres.

Du får varsel om oppmålingsforretning

Du som er eier, og naboer til arealet, mottar varsel om oppmålingsforretning minst to uker før oppmålingen finner sted. På oppmålingsforretningen avklarer vi eksisterende grenser og påviser og merker nye grenser.

Du må betale for oppmålingsforretningen:

Gebyrregulativ geodata og oppmåling

Etter oppmålingsforretningen matrikkelfører vi endringen og sender ut nytt matrikkelbrev til den som er eier.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Hver tirsdag og torsdag klokken 08.30-11.00 og 12.00-15.15 er saksbehandler fra geodata og oppmåling tilgjengelig på telefon 46 95 33 24.

Postadresse:

Nordre Follo kommune
Geodata og oppmåling
Postboks 3010
1402 Ski

Send oss dokumenter digitalt her (logg inn med elektronisk ID)

Telefon sentralbord: 02178