Tilskudds- og støtteordninger

Kort fortalt

Aktuell informasjon for næringslivet i forbindelse med koronasituasjonen.

Tiltakspakker og støtteordninger til næringslivet

Statlig kompensasjonsordning for næringslivet

Søk om kompensasjon gjennom myndighetenes fremste tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av smitteverntiltak: kompensasjonsordning.no

Støtte til korona-rammede bedrifter i Viken

Viken fylkeskommune lyser ut 60 millioner til korona-rammede bedrifter i Viken, som støtte til kompetanseheving og opplæring av ansatte. Søknadsfristen er løpende, og søknader vil bli vurdert fra og med august. Det gis inntil 700 000 kroner per bedrift.

Se mer på Viken.no

Kompensasjonsordning i Nordre Follo

Se hvem som har fått støtte:

Regjeringens lønnsstøtteordning

Ordningen gjelder for foretak som har fall i omsetningen på grunn av smitteverntiltakene. Formålet med ordningen er å unngå å permittere ansatte. Ordningen gjelder for desember 2021 og januar og februar 2022. Søknadsfrist er 10. mai 2022.

Les mer og søk via skatteetatens nettsider.

Informasjon om ulike tiltakspakker

Informasjon til arbeidsgivere

Råd og informasjon fra NHO

Informasjon til arbeidstakere

Hva gjelder i min situasjon? - veileder på nav.no 

Kontaktinformasjon

Næringsrådgiver Elisabeth Rytterager 
Telefon: 90 76 79 11