Tilskuddsordninger for næringslivet

Kort fortalt

Aktuell informasjon om tilskudds- og støtteordninger for næringslivet.

Tilskudd til energianalyse på næringsbygg

Viken fylkeskommune utlyser støtte til å gjennomføre analyse før mulige energieffektiviseringstiltak i næringsbygg. Det er ingen søknadsfrist, men analysen må gjennomføres innen 1. november 2023.

Les mer på Viken.no

Støtte til korona-rammede bedrifter i Viken

Viken fylkeskommune lyser ut 60 millioner til korona-rammede bedrifter i Viken, som støtte til kurs og opplæring av ansatte. Søknadsfristen er løpende, og søknader vil bli vurdert fra og med august. Det gis inntil 700 000 kroner per bedrift.

Se mer på Viken.no

Kompensasjonsordning i Nordre Follo

Se hvem som har fått støtte:

Regjeringens lønnsstøtteordning

Ordningen gjelder for foretak som har fall i omsetningen på grunn av smitteverntiltakene. Formålet med ordningen er å unngå å permittere ansatte. Ordningen gjelder for desember 2021 og januar og februar 2022. Søknadsfrist er 10. mai 2022.

Les mer og søk via skatteetatens nettsider.

Informasjon om ulike tiltakspakker

Kontaktinformasjon

Næringsrådgiver Elisabeth Rytterager 
Telefon: 90 76 79 11