Kompensasjonspengene er fordelt til lokalt næringsliv

Denne uken ble det klart hvilke bedrifter i Nordre Follo som mottar økonomisk støtte av kommunen gjennom kompensasjonsordningen for lokalt næringsliv.

Kommunen mottok 95 søknader, og 78 bedrifter tildeles støtte. I tillegg kompenseres alle skjenkesteder for innbetalt avgift i 2020.

Nordre Follo kommune betaler nå ut 14,8 millioner kroner til lokale bedrifter. Målet med kompensasjonsordningen er å avhjelpe situasjonen for virksomheter som er særlig hardt rammet av smittevernstiltakene eller som faller helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger.

I det politiske vedtaket ble 50 prosent av potten øremerket skjenkebransjen, mens foretak i treningssenterbransjen ble tildelt 20 prosent, og øvrige bedrifter ble tildelt 30 prosent.

Skjenkebransjen får mest

– Ut fra antall søkere i hver kategori, og i tråd med regjeringens og kommunens prioritering, tilgodeses skjenke- og serveringsbransjen desidert mest, forteller Elisabeth Rytterager, næringsrådgiver i Nordre Follo kommune. – Vi har også valgt å kompensere 41 skjenkesteder i Nordre Follo med et beløp tilsvarende innbetalt omsetningsavgift for 2020.

Av de 95 søkerne, søkte 13 bedrifter om støtte i kategorien skjenk, 19 søkte i kategorien treningssenter, men 62 søkte i kategorien for øvrige bedrifter. 1 søknad ble trukket.

Slik er søknadene vurdert

Samme utregningsmodell er brukt for de tre kategoriene, der potten til fordeling i den enkelte kategorien ses opp mot samlet søkebeløp (etter vurdering av søknadene). Dette sikrer alle kvalifiserte søkere en lik prosentdel. Det er satt et maksimumbeløp for hver kategori, og minste beløp til utbetaling er 25 000 kroner.

Utover dette er søknadene vurdert etter vilkårene i utlysningen, i tillegg til generell besvarelse og dokumentasjon. Bedriftenes økonomi før pandemien, omstillingsevne og antall ansatte er også tatt i betraktning.

En arbeidsgruppe med næringsfaglig, bransjefaglig og juridisk kompetanse har vurdert søknadene. Follo Næringsråd og Oppegård Næringsforum har gitt verdifulle innspill i prosessen og ble torsdag presentert for kommunens innstilling.

Håper støtten redder arbeidsplasser

– Vi er glade for denne muligheten til å støtte lokale bedrifter, sa tidligere ordfører Hanne Opdan.

– Smittevernstiltak og nedstengning har medført store tap og betydelig uforutsigbarhet for kommunens næringsdrivende. Det er mitt håp at de kommer seg gjennom krisen og at arbeidsplasser ikke går tapt. Et bidrag fra denne ordningen kan forhåpentligvis utgjøre en forskjell, sier Opdan.

Mer penger skal deles ut

Kommunen skal fordele ytterligere 4,6 millioner kroner gjennom en ny utbetaling fra regjeringen. Et forslag til fordeling av beløpet legges frem for formannskapet 29. april.

Oversikt over tilskudd etter bedriftsnavn (alfabetisk)
Oversikt over tilskudd etter beløp (stigende)

Har du spørsmål?

Hvis du trenger mer informasjon om kompensasjonsordningen, kan du ta kontakt næringsrådgiver Elisabeth Rytterager på telefon: 90 76 79 11 eller e-post: Elisabeth Rytterager

Sist endret: 19.12.2023