Nye kompensasjonspenger er fordelt til lokalt næringsliv

Nye 4,6 millioner kroner er tildelt næringslivet i Nordre Follo. Størstedelen er gitt som kompensasjon til nye søkere, mens et mindre beløp er gitt som en ytterligere håndsrekning til bedrifter som søkte gjennom den forrige runden.

58 bedrifter har mottatt tilskudd, mens ytterlige 40 skjenkebevillingshavere vil kompenseres for avgiften for 2021.  

Målet med kompensasjonsordningen er å avhjelpe situasjonen for virksomheter som er rammet av smittevernstiltakene i kommunen, eller som faller helt eller delvis utenfor andre statlige ordninger.  

Kommunens vedtak la følgende til grunn:

  • 60 prosent av beløpet tildeles lokale bedrifter som ikke søkte gjennom den første kommunale utlysningen i 2021 (nye søkere). Foretakene må ha ansatte (foruten enkeltpersonforetak).
  • 40 prosent at beløpet tildeles som et ekstrabeløp til bedrifter fra den første utlysningen, og da særlig til bransjekategoriene som mottok minst ved forrige tildeling. Av dette avsettes et beløp for å kompensere alle kommunens 40 skjenkebevillingshavere for omsetningsavgiften for 2021.  

Slik ble fordelingen

41 bedrifter søkte om tilskudd fra beløpet som skal kompensere nye søkere. 32 søkere ble vurdert å kvalifisere til tilskudd, mens de øvrige ni ikke oppfylte søkevilkårene. I tillegg ble 26 bedrifter som søkte gjennom den første tildelingen tilgodesett med et ekstra beløp.  

Totalt har altså 58 bedrifter mottatt tilskudd gjennom denne andre ordningen i 2021, foruten de 40 skjenkebevillingshavere som kompenseres for avgiften.   

110 lokale bedrifter har fått tilskudd i år

– Smittevernstiltak og nedstengning har rammet kommunens næringsdrivende svært hardt, sa tidligere ordfører Hanne Opdan.

– Gjennom kompensasjonsordningen har 110 lokale bedrifter mottatt tilskudd hittil i år, foruten kompensasjonen som gis kommunens skjenkesteder. Forhåpentligvis har pengestøtten bidratt til å bevare arbeidsplasser og hjelpe bedriftene gjennom krisen, sier Opdan.  

Slik er søknadene vurdert

Som ved den første tildelingen, er det benyttet en utregningsmodell der potten til fordeling ses opp mot samlet godkjent søkebeløp. Dette sikrer alle kvalifiserte søkere en lik prosentdel. Tilskuddet er fastsatt på bakgrunn av generell søknadsbesvarelse, samt vurdering av bedriftenes økonomi før pandemien, omstillingstiltak og antall ansatte.  

Når det gjelder hvilke bedrifter fra den første tildelingen som skulle motta et tilleggsbeløp, ble det lagt vekt på avviket mellom omsøkt og mottatt beløp sist gang, hvordan bedriften har vært omfattet av kommunens siste nedstengning, samt hvor mange bedriften sysselsetter. Det ble valgt å tilgodese fire bedrifter som enten falt under minstebeløpet sist eller hadde andre relevante innspill til vurderingen som ble gjort ved forrige tildeling.  

En tredje kompensasjonsordning lyses ut over sommeren

Kommunen ble nylig orientert om at regjeringen gir ytterligere 7 973 000 kroner for å hjelpe det lokale næringslivet i Nordre Follo. Denne tredje kompensasjonsordningen for 2021 vil lyses ut like over sommeren, så snart formannskapet har vedtatt vilkårene for ordningen.   

Sist endret: 19.12.2023