Tilrettelagte boliger

Kort fortalt

  • Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få bo i en tilrettelagt bolig
  • Vi har mange forskjellige tilrettelagte leiligheter, med og uten personale

Hva er tilrettelagte boliger?

Kommunen har boliger, både med og uten personale. Vi disponerer mange forskjellige tilrettelagte leiligheter for personer med nedsatt funksjonsevne. Boligene er fordelt i ulike bofellesskap.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søk helse- og omsorgstjenester

Du kan søke om flere tjenester på samme skjema.

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon.

Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Mottak, familiestøtte og boliger
Postboks 3010
1402 Ski

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Kontakt oss

Mottak, familiestøtte og boliger

Telefon sentralbord: 02178

Vakttelefon: 98 29 87 44

Mottak, familiestøtte og boliger

Finn kontaktinformasjon til boligene