Kontakt tilrettelagte boliger

Kort fortalt

Nedenfor finner du kontaktpersoner og telefonnummer til bemannede boliger for personer med psykisk utviklingshemming. 

Tilrettelagte boliger, administrasjon

 • Virksomhetsleder: Kjersti Helga Pedersen (vikar), telefon 91 80 72 15
 • Førstesekretær Heidi Holck, telefon 46 84 54 05
 • Førstesekretær Else Ulset Klose, telefon 90 54 63 18
 • Fagkoordinator Line Haug Nilsen, telefon 92 02 97 68
 • Fagkoordinator Inger Eline Tønsberg, telefon 94 01 66 74

Bregnefaret

 • Telefon: 45 87 78 87  
 • Avdelingsleder Lena Skagen

Bregneveien

 • Telefon: 92 82 63 84
 • Avdelingsleder: Andreas O. Stenakerød

Blåbærskogen

 • Telefon ansvarsvakt: 46 63 05 01
 • Avdelingsleder: Lena Skagen, tlf 47 27 66 44

Follo omsorgsboliger

 • Telefon: 90 70 61 81 / 91 17 93 24
 • Kontaktperson: Kjersti Helga Pedersen

Greverudåsen

 • Telefon: 94 01 03 98
 • Avdelingsledere: Aleksandar Miletic

Konglestien og Lysnetoppen 

 • Telefon: 97 64 86 96
 • Avdelingsleder Anita Sharma Bhatnagar

Lysneveien 61, avdeling 1

 • Telefon 40 40 73 58
 • Avdelingsleder: Elin Aarthun

Lysneveien 61, avdeling 2

 • Telefon: 93 43 65 22
 • Avdelingsleder: Katharina Lien Varborg

Myrvoll

 • Telefon: 94 02 98 58  
 • Avdelingsleder Monica Rangnes-Iversen 

Pastor Løkensvei

 • Telefon: 45 50 66 81
 • Avdelingsleder: Tone B.S. Tollefsen 

Skoghusveien 6

 • Telefon: 97 75 92 32
 • Avdelingsleder: Beathe F. Renå

Skoghusveien 9

 • Telefon: 97 75 92 32
 • Avdelingsleder: Beathe F. Renå

Solbakken

 • Telefon: 45 73 01 18
 • Avdelingsleder: Kjellaug Joten

Solbråtan bo- og ressurssenter 1. og 2. etasje

 • Telefon: 40 52 45 31
 • Avdelingsleder: Line Joten