Støttekontakt for personer med funksjonsnedsettelser

Kort fortalt

  • Har du behov for støtte til å delta sosialt eller være med på aktiviteter utenfor hjemmet, kan du søke om få en støttekontakt.
  • Støttekontakten skal bidra til å gi deg en meningsfull fritid.

Hva er en støttekontakt?

Støttekontakt er et tilbud til personer som har behov for støtte til sosialt samvær eller støtte for å delta på aktiviteter utenfor hjemmet. Hovedmålet for tjenesten er å bidra til å gi deg en meningsfull fritid.

Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell kompetanse, men får opplæring og oppfølging.

Tjenesten er gratis

Du må selv dekke utgiftene til aktiviteter som du gjør sammen med støttekontakten din. Støttekontakten kan få gratis eller billigere inngang mange steder med et ledsagerbevis.

Les mer informasjon om ledsagerbevis

Her finner du søknadsskjema om ledsagerbevis

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søk helse- og omsorgstjenester

Du kan søke om flere tjenester på samme skjema.

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon.

Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Mottak, familiestøtte og boliger
Postboks 3010
1402 Ski

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Vil du bli støttekontakt?

Du kan søke om å bli støttekontakt ved å sende oss e-post eller brev. Les mer om hvordan du kan bli en støttekontakt her.

Kontakt oss

Mottak, familiestøtte og boliger

Telefon sentralbord: 02178

Vakttelefon: 98 29 87 44

Mottak, familiestøtte og boliger