Støttekontakt - psykisk helse

Kort fortalt

 • Har du behov for støtte til å delta sosialt eller være med på aktiviteter utenfor hjemmet, kan du søke om få en støttekontakt.
 • Støttekontakten skal bidra til å gi deg en meningsfull fritid.

Hva kan vi tilby?

Støttekontakter skal bidra til å gi deg en meningsfull fritid.

Dette gjør de ved å 

 • opprette sosial kontakt individuelt eller i gruppe.
 • tilby deg ulike aktiviteter og grupper etter ditt ønske og behov.
 • gi deg støtte til å oppsøke andre instanser og være din ledsager til ulike aktiviteter.
 • hjelpe deg med å bygge sosiale nettverk

Tjenesten er gratis.

Hvem kan få tjenesten?

Hvis du bor i Nordre Follo kommune og er sosialt isolert, eller ikke kan delta på fritidsaktiviteter på grunn av funksjonsnedsettelse, psykisk lidelse eller sosiale grunner, kan du få støttekontakt.

Hva kan du forvente av oss?

Du kan forvente at vi

 • møter deg med respekt
 • har relevant kompetanse
 • svarer på telefon innen neste arbeidsdag
 • svarer på skriftlige henvendelser innen fire uker
 • vurderer søknader innen fire uker, forutsatt at vi har all nødvendig dokumentasjon
 • behandler alle henvendelser fortrolig

Hva vi forventer av deg?

Vi forventer at du

 • behandler de ansatte med respekt
 • gir korrekte opplysninger og skjuler ikke opplysninger som har betydning for samarbeidet med oss
 • skaffer nødvendig dokumentasjon og svarer på  henvendelser fra oss
 • møter presis til avtaler og gir beskjed hvis du ikke kan komme

Slik søker du 

Send skriftlig søknad til:

Nordre Follo kommune
Familiestøtte og tjenestetildeling
Postboks 3010
1402 Ski

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon. 

Søk om støttekontakt

Du kan klage på alle vedtak og får informasjon om dette sammen med svar på søknaden. 

Lover og regler

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Kontakt oss

Mottak, familiestøtte og boliger

Telefon sentralbord: 02178

Vakttelefon: 98 29 87 44

Mottak, familiestøtte og boliger