Støttekontakt

Kort fortalt

Støttekontakter skal bidra til å gi meningsfull fritid for personer som er sosialt isolert, eller som ikke kan delta på fritidsaktiviteter på grunn av funksjonshemming, psykisk lidelse eller av sosiale grunner.

Hva kan vi tilby?

Støttekontakter skal bidra til å gi brukergruppen meningsfull fritid ved å tilby ulike tjenester og aktiviteter: 

 • Bidra til sosial kontakt individuelt eller i gruppe.
 • Tilby ulike aktivitetsgrupper etter ønske og behov.
 • Gi støtte til å oppsøke andre instanser og være ledsager til ulike aktiviteter.
 • Hjelpe mennesker med å bygge sosiale nettverk.

Tjenesten er gratis. 

Hvem kan få tjenesten?

Innbyggere i Nordre Follo kommune som er sosialt isolert, eller som ikke kan delta på fritidsaktiviteter på grunn av  funksjonshemming, psykisk lidelse eller av sosiale grunner.

Hva kan du forvente av oss?

 • De ansatte møter deg med respekt.
 • Vi har kompetanse innenfor virksomhetens. arbeidsområde.
 • Vi svarer på telefonhenvendelser innen neste arbeidsdag.
 • Vi svarer på skriftlige henvendelser innen fire uker.
 • Vi vurderer søknader innen fire uker, forutsatt at vi har  nødvendig dokumentasjon. 
 • Vi behandler alle henvendelser fortrolig.

Hva vi forventer av deg?

 • Du behandler virksomhetens ansatte med respekt.
 • Du gir korrekte opplysninger og fortier ikke opplysninger som har betydning for samarbeidet med oss.
 • Du skaffer nødvendig dokumentasjon og svarer på  henvendelser fra oss.
 • Du møter presis til avtaler og gir beskjed hvis du ikke kan komme.  

Slik søker du 

Send skriftlig søknad til:

Nordre Follo kommune
Familiestøtte og tjenestetildeling
Postboks 3010
1402 Ski

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon. 

Søknadsskjema

Du kan klage på alle vedtak og får informasjon om dette sammen med svar på søknaden. 

Lover og regler

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Kontakt oss

Familiestøtte og tjenestetildeling

Telefon sentralbord: 02178

Vakttelefon: 98 29 87 44

Familiestøtte og tjenestetildeling