Koordinering av tjenester

Kort fortalt

 • Du kan få hjelp av en koordinator og laget en individuell plan hvis du trenger langvarige og koordinerte pleie- og omsorgstjenester. 
 • Vi har egne koordinatorer for pasienter med kreft og demens.
 • Koordinatorene er lett tilgjengelige og tilbyr blant annet samtaler, råd og veiledning. I tillegg hjelper de til med å koordinere tjenester.

Individuell plan og koordinator

Dette er et tilbud til deg som har behov for langvarige og koordinerte helse – og omsorgstjenester. 

Individuell plan 

Selv om du har en koordinator, kan det også noen ganger være hensiktsmessig å lage en individuell plan. Planen lages i samarbeid mellom deg og de som gir deg tjenesten.

En individuell plan beskriver hvordan tjenestene skal samarbeide, slik at du får en helhetlig oppfølging. Planen er basert på behovene dine og det som er viktig for deg. 

Du kan ha behov for bistand på flere områder. Du eller dine pårørende er selv aktive deltakere i arbeidet med planen.

Les mer om individuell plan på Helsenorge

Koordinator

Koordinator er en av dine fagpersoner som koordinerer tjenestene, og sikrer fremdrift i samarbeidet om din individuelle plan. Du kan også ha koordinator uten at du har individuell plan.

Hvordan søke

Du kan søke om Individuell plan og koordinator ved å sende inn søknaden nedenfor:

Søknadsskjema

Kontakt oss

Individuell plan og koordinator

Telefon: 46 91 66 63 / 91 60 89 12

Vi oppfordrer til at du ikke sender sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post. 

Kreftkoordinator 

Les om kommunens tilbud om kreftkoordinator

Demenskoordinator

Hvem kan få hjelp?

Du kan få hjelp av en demenskoordinator når 

 • det er mistanke om demenssykdom og du har behov for å bli utredet
 • du har behov for oppfølging etter å ha fått en demensdiagnose
 • dine pårørende har behov for veiledning eller oppfølging 

Vi har oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen, og samarbeider blant annet med

 • hjemmetjenester
 • institusjonen
 • dagsentrene
 • fastlege

Vi tilbyr

 • hjemmebesøk
 • samtaler
 • pårørendeskole
 • samtalegruppe
 • turgruppe
 • trim 
 • tur på kafe

Aktiviteter og tilbud

Samtalegrupper

Informasjon, kunnskap og det å kunne dele erfaringer med andre i lignende situasjoner, gjør det enklere for pårørende å takle hverdagen. Tilbudet er gratis, og vi har grupper på dag- og kveldstid.

Ta kontakt med oss for informasjon om tid og sted.  

Torsdagstur

Bli med på torsdagstur hver torsdag kl. 12.00. Kontakt demenskoordinator.

Pårørendeskolen 

Pårørendeskolen er et tilbud til de som har familie eller en nær venn med demens. Gjennom forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon.

Du vil også treffe fagpersoner med kompetanse på området. Kurset holdes over fire onsdager i april:

Program (med forbehold om endringer)

 • 3. april
  Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege Hukommelsesklinikken OUS: Sykdomslære, hva er demens?
 • 10. april
  Fremtidsfullmakt og vergemål v/jurist fra Statsforvalteren
 • 17. april
  Finn Actander og Eli Drivdal: Pårørendehistorie, tjenester i kommunene og velferdsteknologi
 • 24. april
  Kari Lislerud Smebye, førsteamanuensis kommunikasjon: Sorg og mestring

Sted: Nesoddtunet bo- og servicesenter (i kantina), Nesodden
Tidspunkt: Kl. 17–20
Pris: 300 kroner per deltager (Vipps/kontanter ved første oppmøte)
Begrenset antall plasser.

Send påmelding på e-post eller SMS til en av demenskoordinatorene i Nordre Follo.

Kontaktinformasjon

Demenskoordinator 
Heidi Borgen Larsen 
Telefon 92 27 97 92

Demenskoordinator  
Kjersti Marie Nylén Larsen
Telefon 95 75 98 20

Ta kontakt med demenskoordinatoren din på nett

Har du fått tilbud om en demenskoordinator, kan du kommunisere med demenskoordinatoren din på nett. Du kan sende og motta meldinger.

Logg inn på Helsenorge for å komme i gang.

Du kan lese mer om tjenesten her.

Barnekoordinator

Familien din har rett til barnekoordinator hvis du

 • har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne 
 • har behov for langvarige og sammensatte, eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester 

Koordinerende enhet skal hjelpe familien din med å koordinere tjenestene, og bidra aktivt for å ivareta vårt ansvar for å følge opp og tilrettelegge for familien og barnet ditt.

Koordinerende enhet skal sørge for nødvendig informasjon og veiledning om aktuelle velferdstjenester og brukerorganisasjoner, og eventuelt formidle kontakt og henvise videre.

De skal også bistå i arbeidet med individuell plan hvis det er aktuelt.  

Barnekoordinator (Helsedirektoratet)

Hvordan melde behov

Du kan selv melde behov for barnekoordinator. Hvis samarbeidspartnere melder behov, kreves det samtykke fra dere som foresatte.  

Meld behov for barnekoordinator

Kontakt oss

Koordinerende enhet
Anders Nærby   
Telefon 45 72 44 39

Koordinerende enhet
Marit Sethern  
Telefon 45 83 53 01