Kreftkoordinator

Kort fortalt

  • Kommunen har egne koordinatorer for pasienter med kreft og deres pårørende.
  • Koordinatorene er lett tilgjengelig og tilbyr blant annet samtaler, råd og veiledning. De hjelper også med å koordinere tjenester.
  • Du trenger ikke henvisning og tilbudet er gratis.

Hva er en kreftkoordinator?

En kreftkoordinator er en sykepleier med videreutdanning innenfor kreft.
Koordinatoren har bred erfaring fra arbeidet med kreftpasienter og med koordinering i kommunen eller spesialisthelsetjenesten.

Hva kan vi hjelpe deg med?

  • Vi er lett tilgjengelige for pasienter og pårørende i ulike faser av sykdommen.
  • Vi koordinerer og legger til rette for en best mulig hverdag for kreftsyke og pårørende.
  • Vi tilbyr støttesamtaler til pårørende, inkludert barn og ungdom.
  • Vi har oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen, sykehus og andre samarbeidspartnere.
  • Vi samarbeider med leger i forhold til smerte, kvalme, ernæring, aktivitet og andre plagsomme symptomer.
  • Vi har informasjon om rettigheter.
  • Vi har informasjon om pasientforeninger og frivillige organisasjoner.

Ta kontakt

Nordre Follo kommune har tre kreftkoordinatorer som du kan ta direkte kontakt med for å få informasjon, råd og veiledning. Henvisning er ikke nødvendig, og tilbudet er gratis.

Kreftsykepleier Ragnhild Sollid, Kreftsykepleier Nina Reitan,
Kreftsykepleier Mona Lyngdal

Telefon: 40034151
Arbeidstid: Mandag-fredag kl. 08.00-15.30
E-post: Kreftkoordinator@nordrefollo.kommune.no
Besøksadresse: Edvard Griegs vei 7, 1410 Kolbotn
Postadresse: Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 Ski