Digital kommunikasjon

Kort fortalt

  • Innbyggere som mottar hjemmesykepleie og tjenester fra demens- og kreftkoordinatorene kan nå administrere avtaler og sende meldinger til kommunen via Helsenorge.  
  • Meldinger og avbestillinger kommer direkte inn i kommunens elektroniske pasientjournal.
  • Løsningen har sikkerhetsnivå 4 og krever innlogging med Min-ID.  

Innlogging

Logg inn på nettsiden eller appen til Helsenorge.

Bruk BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID. Innloggingen har sikkerhetsnivå 4, og det er derfor mulig å utveksle sensitive opplysninger.

Pårørende kan få tilgang til tjenestene med fullmakt fra brukeren.

Les mer om fullmakt

Hvem kan benytte DigiHelse?

Løsningen brukes i første omgang til kommunikasjon med hjemmesykepleien, demens- og kreftkoordinatorene.

Send og motta meldinger

Innbyggere som mottar hjemmesykepleie og tjenester fra demens- og kreftkoordinatorene kan nå sende og motta meldinger via Helsenorge. Alle meldinger lagres i den elektroniske pasientjournalen, og både brukere og kommunen har derfor god oversikt og dokumentasjon.

Løsningen legger også til rette for direkte kontakt mellom hjemmesykepleien og pårørende.  

Se avtaler om hjemmebesøk og avbestille besøk

Ved å logge inn på Helsenorge kan brukerne se avtaler med hjemmesykepleien. De kan også avlyse besøk som ikke passer. Avbestillingene registreres direkte i kommunens elektroniske pasientjournal. Dette gjør det enklere for brukerne å planlegge hverdagen.

Denne tjenesten gjelder ikke tjenester fra demens- og kreftkoordinator.  

Få varsler om utførte hjemmebesøk på SMS eller e-post

Brukeren og/eller dens pårørende med fullmakt kan få varsel på SMS eller e-post når et besøk er utført. På den måten er det enkelt for pårørende å holde oversikt over hvilken hjelp deres nærmeste får.  

Spørsmål?

Helsenorge har en egen hjelpetelefon hvis du trenger hjelp til å logge deg inn. Telefon: 23 32 70 00.  

Mer informasjon

Kontakt hjemmesykepleien eller demens- og kreftkoordinatorene i kommunen og få hjelp til å bli en digitalt aktiv innbygger.