Selvbetjening på Helsenorge

Kort fortalt

  • Du kan sende og motta meldinger fra hjemmesykepleien og demens- og kreftkoordinatorene i kommunen på helsenorge.no.
  • Du kan også avbestille besøk fra hjemmesykepleier som ikke passer.
  • Logg inn på Helsenorge for å komme i gang.

Slik kommer du i gang

Logg inn på nettsiden eller appen til Helsenorge.

Gå til Timeavtaler for å se avtalene dine med hjemmesykepleier, eller til Innboks for å sende eller lese en melding.

Bruk BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID for å logge inn. Innloggingen har sikkerhetsnivå 4, og det er derfor mulig å utveksle sensitive opplysninger.

Dine pårørende kan få tilgang til tjenestene hvis du gir dem fullmakt.

Les mer om fullmakt på Helsenorge

Hvem kan bruke tjenesten?

Har du fått tilbud om hjemmesykepleier eller demens- og kreftkoordinator i kommunen, kan du bruke tjenesten.

Send og motta meldinger

Hvis du mottar hjemmesykepleie og tjenester fra demens- og kreftkoordinatorene, kan du sende og motta meldinger via Helsenorge.

Gå til Innboks for å skrive eller lese en melding.

Alle meldinger lagres i den elektroniske pasientjournalen, og både brukere og kommunen har god oversikt og dokumentasjon.

Løsningen legger også til rette for direkte kontakt mellom hjemmesykepleien og pårørende.  

Se avtaler om hjemmebesøk og avbestille besøk

Du kan se hvilke avtaler du har med hjemmesykepleien ved å logge inn på Helsenorge. Gå til Timeavtaler for å se avtalene.

Du kan også avlyse besøk som ikke passer. Dette gjør det enklere for deg å planlegge hverdagen. Avbestillingene registreres direkte i kommunens elektroniske pasientjournal. 

Denne tjenesten gjelder ikke tjenester fra demens- og kreftkoordinator.  

Få varsler om utførte hjemmebesøk på SMS eller e-post

Du og/eller dine pårørende med fullmakt kan få varsel på SMS eller e-post når hjemmesykepleieren har vært på besøk. På den måten er det enkelt å holde oversikt over hvilken hjelp du har fått.  

Spørsmål?

Helsenorge har en egen hjelpetelefon hvis du trenger hjelp til å logge deg inn. Telefon: 23 32 70 00.  

Mer informasjon

Kontakt hjemmesykepleien eller demens- og kreftkoordinatorene i kommunen for få hjelp til å bli en digitalt aktiv innbygger.