Hjemmesykepleie

Kort fortalt

 • Hvis du har behov for helsehjelp hjemme, som opplæring eller hjelp til sårbehandling, dosere medisiner, skifte stomi og så videre, kan du søke om hjemmesykepleie.
 • Vi er opptatt av at du skal være mest mulig selvhjulpen og kan klare deg best mulig selv.
 • Tjenesten er gratis.

Hva er hjemmesykepleie?

Hjemmesykepleieren kan veilede deg eller hjelpe deg med for eksempel

 • medisiner og medisinske prosedyrer
 • daglig stell
 • sårbehandling
 • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi og liknende)
 • forebygge at din helsetilstand ikke forverrer seg
 • skaffe trygghetsalarm

Som pleie- og omsorgstrengende, skal du gjennom hjelp til selvhjelp være i stand til å ta vare på seg selv i størst mulig grad.

Koster det noe?

Tjenester fra hjemmesykepleien er gratis.

Søk om hjemmesykepleie

Lurer du på om du kan få hjemmesykepleie? Ring oss gjerne på 90 54 82 63, hverdager klokken 9.30–14.00.

Du søker om hjemmesykepleie ved å sende inn en generell søknad om helse- og omsorgstjenester.

I søknaden beskriver du hva du trenger hjelp til. Vi vurderer sammen med deg om hjemmesykepleie eller andre tjenester kan passe.

Søknad om helse- og omsorgstjenester 

Tjenesten blir vurdert på nytt hvis situasjonen din endrer seg.

Du kan klage på vedtaket

Hvis du ikke får medhold i klagen, sender vi den til Statsforvalteren for videre behandling. Vi kan hjelpe deg med å skrive klagen.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Mottak og koordinering

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Mottak og koordinering
Postboks 3010
1402 Ski

Mottak og koordinering

Husk at du ikke må sende personsensitive opplysninger på e-post.

Telefon:
90 54 82 63, hverdager klokken 9.30-14.00
Telefon sentralbord: 02178

Ressursteam hjemmeboende Langhus

 • Avdeling Haugbro, tlf. 47 65 83 00
 • Avdeling Siggerud, tlf. 90 76 34 96
 • Avdeling Vevelstad, tlf. 90 56 18 49  

Ressursteam hjemmeboende Ski

 • Avdeling Sentrum, tlf. 90 62 49 64
 • Avdeling Finstad, tlf. 47 67 44 68
 • Avdeling Kråkstad, tlf. 90 65 71 05

Ressursteam hjemmeboende Oppegård

 • Avdeling Kolbotn, tlf. 95 18 97 70
 • Avdeling Tårnåsen, tlf. 95 18 97 71
 • Avdeling Greverud, tlf. 95 18 97 65  

Hjemmesykepleien i Nordre Follo kommune 

Husk at du ikke må sende personsensitive opplysninger på epost. 

Ta kontakt med hjemmesykepleier på nett

Har du fått innvilget en hjemmesykepleier, kan du kommunisere med hjemmesykepleieren din på nett. Du kan sende og motta meldinger, og du kan også avbestille besøk som ikke passer.

Logg inn på Helsenorge for å komme i gang.

Du kan lese mer om tjenesten her.