Hjemmesykepleie

Kort fortalt

 • Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter.
 • I Nordre Follo kommune er vi opptatt av at du skal være mest mulig selvhjulpen og kan klare deg selv best mulig.

Hva er hjemmesykepleie?

Pleie- og omsorgstrengende skal gjennom hjelp til selvhjelp være i stand til å ta vare på seg selv i størst mulig grad.

Hjemmesykepleie skal sikre nødvendig helsehjelp og bidra til

 • å stimulere og hjelpe deg til selv å ivareta fysiske, psykiske og sosiale forhold til sykdom, skade eller lyte
 • at du skal oppleve trygghet ved at behov for pleie og omsorg blir ivaretatt
 • å forebygge forverring av tilstand/situasjon
 • å betjene mottak av trygghetsalarmer

Koster det noe?

Tjenester fra hjemmesykepleien er gratis.

Slik søker du

Du kan søke om hjemmesykepleie ved å bruke søknadsskjemaet under:

Søk om hjemmesykepleie

Hva skjer videre?

Vi avtaler et vurderingsbesøk og fyller ut kartleggingsskjema, som grunnlag for å fatte vedtak. Pårørende oppfordres til å være til stede under vurderingsbesøket.

Hvis du får innvilget hjelp, vil det skriftlige vedtaket inneholde opplysninger om hva du får hjelp til og innenfor hvilke tidsrom og hvor ofte du får hjelp.

Vi revurderer tjenesten hvis situasjonen endrer seg og uansett etter seks måneder.

Klage på vedtak

Du kan klage på alle vedtak. Send klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Vi kan hjelpe deg med å utforme klagen.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Mottak og koordinering

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Mottak og koordinering
Postboks 3010
1402 Ski

Vedtakskontoret

Husk at du ikke må sende personsensitive opplysninger på e-post.

Telefon: 90 54 82 63
Telefon sentralbord: 02178

Ressursteam hjemmeboende Langhus

 • Avdeling Haugbro, tlf. 47 65 83 00
 • Avdeling Siggerud, tlf. 90 76 34 96
 • Avdeling Vevelstad, tlf. 90 56 18 49  

Ressursteam hjemmeboende Ski

 • Avdeling Sentrum, tlf. 90 62 49 64
 • Avdeling Finstad, tlf. 47 67 44 68
 • Avdeling Kråkstad, tlf. 90 65 71 05

Ressursteam hjemmeboende Oppegård

 • Avdeling Kolbotn, tlf. 95 18 97 70
 • Avdeling Tårnåsen, tlf. 95 18 97 71
 • Avdeling Greverud, tlf. 95 18 97 65  

Hjemmesykepleien i Nordre Follo kommune 

Husk at du ikke må sende personsensitive opplysninger på epost.