Om barnehagetilbudet

Kort fortalt

Kommunen

  • eier og drifter kommunale barnehager. 
  • fører tilsyn med kommunale og private barnehager.
  • behandler søknader om barnehageplass. 

Barnehagetilbudet 

Kommunen har 58 barnehager, 42 kommunale heldagsbarnehager, 14 private heldagsbarnehager og 3 åpne barnehager.

Barnehagene er en pedagogisk virksomhet for barn 0-6 år. Her legger vi til rette for barnas trivsel, utvikling og mestring. Vi er opptatt av barnehager med høy kvalitet, som ivaretar innholdet i Rammeplan for barnehagen.

Tilbudet skal fremme mangfold og likeverd og være preget av verdier som ansvar, omsorg og respekt.

Åpningstid

Åpningstiden i kommunens heldagsbarnehager er 9 timer og 45 minutter. Som hovedregel er barnehagen åpen mandag til fredag kl. 07.15-17.00. Barnehagene kan søke om avvikende åpningstid innenfor tidsrommet kl. 07.00-17.00.  

Oversikt over åpningstider i barnehagene fra 1. august 2020.

Barnehagen er stengt

  • to uker i sommerferien
  • jul- og nyttårsaften
  • onsdag før skjærtorsdag
  • fem planleggingsdager

For åpningstider i private barnehager, se siden med informasjon om den enkelte barnehage.  

Finn barnehage

Se oversikten over alle kommunale og private barnehager.

Kontaktinformasjon

Barnehage og SFO i Nordre Follo

Sentralbord: 02178 

Henvendelser om barnehage- og SFO-plass:
Telefon: 40 40 32 30 (mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 09.00-11.00)

Barnehage og SFO