Om barnehagetilbudet

Kort fortalt

Kommunen

  • eier og drifter kommunale barnehager. 
  • fører tilsyn med kommunale og private barnehager.
  • behandler søknader om barnehageplass. 

Barnehagetilbudet 

Kommunen har 58 barnehager, 42 kommunale heldagsbarnehager, 14 private heldagsbarnehager og 3 åpne barnehager.

Barnehagene er en pedagogisk virksomhet for barn 0-6 år. Her legger vi til rette for barnas trivsel, utvikling og mestring. Vi er opptatt av barnehager med høy kvalitet, som ivaretar innholdet i Rammeplan for barnehagen.

Tilbudet skal fremme mangfold og likeverd og være preget av verdier som ansvar, omsorg og respekt.

Åpningstid

Åpningstiden i kommunens heldagsbarnehager er 9 timer og 45 minutter. Som hovedregel er barnehagen åpen mandag til fredag kl. 07.15-17.00. Barnehagene kan søke om avvikende åpningstid innenfor tidsrommet kl. 07.00-17.00. Se nettsiden til den enkelte barnehage.   

Se ferie og fridager i kommunale barnehager. 

Private barnehager 

For åpningstider, ferie og fridager i private barnehager, se siden med informasjon om den enkelte barnehage.  

Finn barnehage

Se oversikt over alle kommunale og private barnehager.

Velkommen til barnehagen

Vi har laget et eget hefte, der vi presenterer barnehagetilbudet i de kommunale barnehagene i Nordre Follo.

Snart barnehagestart (PDF) 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om barnehage- og SFO-plass

Sentralbord

Telefon 02178 

Barnehage og SFO

Telefon 40 40 32 30
(man-tirs og tors-fre kl. 09.00-11.00)

Send e-post til Barnehage og SFO