Sofiemyr skole er en barneskole med ca. 400 elever. Skolen har en egen avdeling med skole og SFO for elever med funksjonshemninger og lærevansker.

Om skolen

Skolens visjon har i mange år vært «Mestring for livet». Vi jobber for et trygt og godt skolemiljø, der elevenes læring og trivsel står i sentrum. Vi ønsker en skole som er best mulig tilrettelagt for det enkeltes barns utvikling, både faglig og sosialt. 

Skolen ligger i nærheten av idrettsanleggene på Sofiemyr, og det er også kort vei til skog og vann. Dette gir mulighet for mange aktiviteter og et variert læringsmiljø.  
Det er kort vei til kollektivtransport med hyppige avganger.

Vi planlegger et nytt skolebygg, som skal stå feridg medio 2024.

Sofiemyråsen ressurssenter

Sofiemyråsen er et kommunalt ressurssenterr for elever med funksjonshemninger og lærevansker. Senteret holder til i Tømteveien 23 og tilbyr opplæring av elever på deres hjemskole, eller som en kombinasjon av hjemskole og Sofiemyråsen. Senteret har 14 plasser.

Elevene har en individuell opplæringsplan (IOP), som vi lager sammen med foresatte. Læremidlene er individuelt tilpasset. Uteområdet med sykkelsti, bålplass, hinderløype, skogområde og sansehagesteder brukes aktivt både i undervisningen og SFO-tiden. 

Sofiemyråsen benytter ulike metoder i undervisningen, blant annet: 

 • Aktiv læring
 • Data i undervisningen
 • Kommunikasjonssystemer innenfor ASK
 • TEACCH
 • Tester og kartleggingsmateriell 

Planer, regler og rutiner

Ordens- og samværsregler

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. Helsesykepleier og fysioterapeut har faste besøkstider på de ulike skolene, og psykolog kan kontaktes via helsesøster.  

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om problemstillinger knyttet til barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune 

Kontakt helsesykepleier på skolen 

Ingrid Skifjeld
Telefon: 45 73 96 04

Kontortid 

 • Mandag: Kl. 08.00-15.30
 • Tirsdag: Kl. 08.00-15.30
 • Onsdag: Kl. 08.00-15.30
 • Torsdag: Kl. 08.00-15.30
 • Fredag: Kl. 08.00-15.30

Skolehelsetjenesten holder til i paviljong 4.

Skolefritidsordningen (SFO)

Alle barn på 1.–4. trinn i grunnskolen får tilbud om plass på SFO ved sin skole. Barn med særskilte behov kan søke om plass også på 5.–10. trinn. 

SFO legger til rette for tilsyn og omsorg før og etter skoletid. Barna kan delta i fysisk aktivitet, lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Aktivitetene tar utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Barna får et enkelt måltid hver dag.

Åpningstider

Daglig åpningstid er mandag til fredag fra kl. 07.15 før undervisningstid og til kl. 17.00 etter undervisningstid.

SFO holder åpent elleve måneder i året og er stengt i uke 27, 28, 29 og 30. SFO er også stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret.

Les mer om SFO-ordningen, hvordan søke, endre og si opp plass og om priser på SFO i Nordre Follo kommune

Sofiemyråsen ressurssenter - åpningstid 

Elever ved Sofiemyråsen har eget SFO-tilbud i avdelingens lokaler. Åpningstiden er kl. 08.00–17.00 (avviker fra andre SFO i kommunen). 

Kontaktinformasjon

Kari Skarderud
SFO-leder
Telefon: 66 81 42 03

Merethe Ulvøy
Baselder, 1. trinn
Telefon: 46 44 33 52

Lin Margit Groa Haugen 
Baseleder 2. trinn
Telefon: 93 27 92 43

Siv Monica Smestad
Baseleder 3. og 4. trinn
Telefon: 93 28 34 21

Sofiemyråsen ressurssenter

Guro Bakkegaard Kvamme
SFO-leder 
Telefon: 66 81 41 81/80

Telefon direkte til gruppene

Gruppe A - telefon: 66 81 41 83
Gruppe B - telefon: 66 81 41 84
Gruppe C - telefon: 66 81 41 85 

Ferie og fravær

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

 1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Legg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

 2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid.  

Søke permisjon

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for barn i SFO i IST Home appen. 
Ønsker du permisjon fra skolen, gjelder følgende:  

 • Søke permisjon en dag: Foreldre sender melding i appen via Chat. Kontaktlærer svarer.
 • Søke permisjon to – ti dager: Foreldre søker skolen v/rektor i digital søknadsportal.

Fravær på vitnemålet

Hovedregelen er at alt fravær på 8., 9. og 10. trinn skal føres på vitnemålet. Du kan søke om at inntil ti fraværsdager per skoleår ikke blir ført opp. 

Mer informasjon om fravær  

Skoletidsplan 

I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoletidsplanen har oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan 

Kontaktinformasjon

Sofiemyr skole 
Telefon: 66 81 42 00 
Besøksadresse: Holbergs vei 37, 1412 Sofiemyr 
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski 

Ledelse og administrasjon

Lene Hammergren Stensli
Rektor
Telefon: 95 29 80 86

Henriette Samuelsen
Undervisningsinspektør 1. - 4. trinn/spes.ped. koordinator
Telefon: 66 81 42 14

Tine Lillerud
Undervisningsinspektør 5. - 7. trinn 
Telefon: 66 81 42 17

Iren Ødegård
Undervisningsinspektør Sofiemyråsen ressurssenter
Telefon: 66 81 41 80

Marianne Merlid
Sekretær
Telefon: 66 81 42 00

Øvrige ansatte

Skolehelsetjenesten

Ingrid Skifjeld
Helsesykepleier
Telefon: 45 73 96 04

Skolefritdsordning (SFO) 

Kari Skarderud
SFO-leder
Telefon: 66 81 42 03

Merethe Ulvøy
Baselder, 1. trinn
Telefon: 46 44 33 52

Lin Margit Groa Haugen 
Baseleder 2. trinn
Telefon: 93 27 92 43

Siv Monica Smestad
Baseleder 3. og 4. trinn
Telefon: 93 28 34 21

Sofiemyråsen ressurssenter

Iren Ødegård
Undervisningsinspektør
Telefon: 66 81 41 80

Guro Bakkegaard Kvamme
SFO-leder 
Telefon: 66 81 41 81/80

Telefon direkte til gruppene

Gruppe A - telefon: 66 81 41 83
Gruppe B - telefon: 66 81 41 84
Gruppe C - telefon: 66 81 41 85    

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Sigrid Anna Oddsen
Leder 

Følg oss i sosiale medier 

Sofiemyr skole - facebook

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Kontakt oss

Sofiemyr skole 
Telefon: 66 81 42 00 

Besøksadresse
Holbergs vei 37, 1412 Sofiemyr 

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski 

Foreldreportalen Foreldreportalen SFO Mobbeombud

Her finner du oss