Første spadetak for torgene og gågata i Ski sentrum

Nylig markerte vi første «spadetak» for prosjekt torgene og gågate i Ski sentrum. Deler av Øvre torg og parkeringsplassen på Nedre torg skal forvandles til en møteplass hvor det skal bli et frodig byliv.
Ordfører Cecilie Pind markerte første spadetak i prosjekt torgene og gågata i Ski sentrum i mars 2024
Ordfører Cecilie Pind fikk æren av å ta det første taket med gravemaskin - og med det erklærte prosjektet i gang. Prosjektledelsen ved Thomas Gillgren, Entreprenør Braathen Landskapsentreprenør AS og andre involverte i prosjektet deltok på markeringen.
 

Fossilfri byggeplass 

Anleggsplassen skal være fossilfri. Det betyr at vi bruker elektriske maskiner (gravemaskiner, hjullaster og kraner) på anlegg, og utslippsfri massetransport til og fra.
 
Prosjektet er delt inn i fire faser og arbeidene starter i delen Nedre Torg. Det skal legges tilrette for et aktivt byliv under byggefasen. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i midten av juni 2026. 
 

Les mer og se video

Du kan lese mer om prosjektet torgene og gågata på våre prosjektsider: 
 
Her kan du se en video av hvordan det skal bli: Torgene og gågata video

Sist endret: 13.03.2024