Snøsmelting og nedbør kan skape utfordringer med overvann og flom

Her finner du informasjon om hvem du kan kontakte hvis det er vann der det ikke skal være det. Vi trenger hjelp fra deg til å kartlegge flomhendelser.
snøsmelting og overvann

Akutt behov for hjelp

Har du akutt behov for hjelp og det gjelder liv og helse, må du ta kontakt med nødetatene.

Kommer det vann inn i hjemmet ditt, ta først kontakt med forsikringsselskapet ditt.

Ved behov for sikringstiltak på kommunal vei eller grunn, ta kontakt med oss.

Hvis det er problemer med fylkesveier, må du kontakte veitrafikksentralen på telefon 175.

Disse kan du kontakte

Les mer om forebygging av oversvømmelse

Hjelp kommunen å kartlegge hendelser

For å bli bedre rustet for framtidige flom- og overvannshendelser, trenger vi hjelp fra dere til å kartlegge hvor i kommunen det oppstår flomproblemer og oversvømmelser når det i perioder er ekstra mye vann i omløp.

Her kan du dele bilder av flom- eller overvannshendelser med kommunen.

Merk at dette verktøyet kun er laget til innsending og innsamling av kunnskap om flomhendelser. Det skal ikke brukes hvis du trenger akutt hjelp.

Sist endret: 23.02.2024