Vintervedlikeholdet av veiene i Nordre Follo

Når det har falt fem centimeter snø rykker kommunens brøytemannskaper ut.
bil på vintervei

De brøyter 24 såkalte roder som hver tar 6-8 timer å bli ferdig med. Dette er kriteriene kommunens mannskaper brøyter etter:

Brøyting

 • Bussruter og bratte bakker brøytes umiddelbart ved snøfall. 
 • Samleveier, atkomstveier, gang- og sykkelveier, fortau: 5 cm. 
 • Hovedferdselsårer brøytes først.
 • Bussveier og bratte bakker skal være ferdig brøytet 4 timer etter at mannskapet rykket ut.
 • Resten av veinettet skal være ferdig brøytet 8 timer etter at mannskapet rykket ut. 
 • Grus/sand benyttes ved glatte veier.  
 • Ved forhold som rim, ishinne og våt is kan noe salt benyttes på bussruter og i glatte bakker.
 • Saltbruken skal være restriktiv.

Strøing

 • Veiene strøs i samme rekkefølge og tidsfrister som for brøyting.
 • Ved fare for glatte veier rykker vaktmannskaper ut og strør preventivt på bussruter og bratte bakker.
 • Vaktmannskaper og leder kommuniserer daglig for å avklare eventuell strøing/brøyting om natten.    

Når blir det brøytet hos meg?

Har det snødd mer enn 5 cm, kan du gå ut fra at brøytemannskapene er ute og jobber på de kommunale veiene. Det kan imidlertid ta noe tid før det blir brøytet hos akkurat deg.

Mannskapene har 24 brøyteroder de bruker 6-8 timer på å brøyte, og 4-5 timer på å strø. De må begynne et sted når de kjører inn i et område.

Folk som bor på slutten av rodene kan oppleve at det tar noe mer tid enn de ønsker fra snøfall til det blir brøytet og strødd.

Vinterskilting

Vi oppfordrer deg til å følge med på eventuelle nye skilt i gata di som begrenser gateparkering.

Disse setter vi ut enkelte steder for å sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet gjennom vinteren.

Skiltene blir stående hele vintersesongen, og blir fjernet etter vårrengjøringen.

Les mer om vinterskilting

Meld fra om manglende brøyting og strøing

Meld inn manglende brøyting og strøing via den digitale feilmeldingstjenesten vår:

Meld fra om manglende brøyting eller strøing på kommunale veier

Meld fra via telefon

Har du ikke mulighet til å bruke den digitale feilmeldingsløsningen, kan du sende e-post eller ringe oss.

Vi ber deg om å bare ringe vakttelefonene til vei og park ved akutte hendelser.

Andre henvendelser rettes til vei-park@nordrefollo.kommune.no

Kommunens sentralbord (kl. 08:30–11:00 og 12:00–15:15 mandag-fredag): 02178

Vaktnummer utenfor ordinær arbeidstid (kl. 15.30-07.30 og i helger):

Vakt 1: 90 82 73 20

Vakt 2: 90 98 17 64  

Ved skoler og barnehager

Alle skoler og barnehager skal være ferdig brøytet og strødd innen klokken 07.00. Øvrige kommunale bygg driftes etter behov, men har ikke tidsfrist før kl. 07.00.

For henvendelser om dette utenom ordinær arbeidstid: Ring kommunens vaktnummer, så kontakter vi Kråkstad Snø og Anlegg AS ved behov.

Kråkstad Snø og Anlegg AS brøyter rundt kommunale bygg på kontrakt med Nordre Follo kommune.

Fylkesveier er fylkeskommunens ansvar

I tillegg til de kommunale veiene er det også mange fylkesveier i Nordre Follo. Lurer du på hvilke veier det gjelder? I Nordre Follo kartportal ser du fylkesveiene markert gule.

Vintervedlikeholdet av de fylkeskommunale veiene har Akershus fylkeskommune ansvaret for. Kontakt vegtrafikksentralen på telefonnummer 175 eller meld feil på fylkesveier via Akershus fylkeskommunes nettsider.

Privat drift av tidligere kommunalt driftede veier

Kommunen har etter vedtak avviklet kommunal drift av flere private veier fra 2023. Her finner beboere langs private veier informasjon om hvordan de kan opprette private veilag som kan sørge for drift og vedlikehold.

Sist endret: 01.01.2024