Parkering

Kort fortalt

 • Trafikktjenesten skal bidra til at det er lett og trygt å komme frem på offentlige veier i kommunen.
 • Trafikktjenesten skal håndheve lover og forskrifter om parkering i hele kommunen og kan dele ut gebyr når det er brudd på lover og forskrifter. 
 • Du kan klage på gebyrer. Se oversikt lenger ned over hvordan du kan klage og hvilke klager som  kan, og ikke kan, føre frem. 
 • Personer som har vanskelig for å forflytte seg kan søke om HC-kort.

Vinterskilting 2022/2023

Her finner du oversikt over veier i Nordre Follo kommune som skiltes særskilt i forbindelse med vinterdrift. I disse veiene er det satt opp «parkering forbudt»-skilt i hele eller deler av veien. Dette letter arbeidet med blant annet snøbrøyting for mannskapene og gjør snøryddingen bedre for beboere i veien.

De veiene som har særskilt parkeringsforbud, gjeldende fra 15. oktober til 15. mai, er:  

 • Byåsveien
 • Frydenbergveien
 • Furulia
 • Jegerveien
 • Kongeveien (ved golfbanen)
 • Myrvollveien
 • Ole Bulls vei
 • Ormerudveien
 • Skogkanten
 • Slåbråtveien
 • Stenfeltbakken    
 • Nordbråtenveien
 • Frydenbergveien (nordre del)
 • Stølsveien
 • Utsiktsveien

Hvordan forholde seg til skiltingen?  

Skilt 372 «parkering forbudt» og 376.2 «sone med parkeringsforbud» forbyr parkering på hele veiens konstruksjon, som innbefatter veibanen, veiskulder og grøft/sideareal. I praksis betyr det at parkering nærmere veibanen (vegskulder og grøft) er en del av veien og omfattes av parkeringsforbudet.  

Om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr: Forskrift om Offentlig parkeringsgebyr § 4. Undersøkelsesplikt. Senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er oppsatt, må fører/eier av kjøretøyet rette seg etter de nye bestemmelsene.

Priser på kommunale parkeringsplasser

Nye avgifter for parkering fra og med 1. januar 2022

På parkeringsplasser innenfor kjernen av Ski og Kolbotn gjelder følgende priser:

 • Kr 30,- per time, kl. 08 – 20 hverdager, kl. 08 – 20 lørdager, søndager, helligdager og offentlige høytidsdager.
 • Maks tre timer parkering

På parkeringsplasser utenfor bykjernen gjelder følgende priser:

 • Kr 10,- per time, kl. 08 – 15 hverdager unntatt offentlige høytidsdager.
 • Begrenset tid; maks ett døgn

På Ski sykehus er det betaling for parkering kl. 8 – 15 mandag til fredag. 

Kommunen har et samarbeid med EasyPark og Parklink for betaling på kommunale parkeringsplasser. Dette gjelder også ansattparkering.

Elektriske og hydrogendrevne kjøretøy og MC

Elektriske og hydrogendrevne kjøretøy betaler full parkeringsavgift på lik linje med fossildrevne kjøretøy. MC-er betaler parkeringsavgift. Elbiler har tidligere betalt halv parkeringsavgift og MC har tidligere parkert gratis.

Døgnkort og månedskort for parkering opphører

Tilbud om kjøp av døgnkort og månedskort for betaling for parkering på offentlige kommunale parkeringsplasser opphører.

Nummerinntasting på p-automatene

Alle parkeringsautomatene i Nordre Follo har nummerinntasting. Det betyr at registreringsnummeret på bilen skal tastes inn på automatene ved ankomst. Du kan be om kvittering hvis du har behov for det.

Du trenger ikke legge billett i frontruta hvis registreringsnummeret på bilen er tastet inn i automaten.

Det er ditt eget ansvar å sjekke at registreringsnummeret er tastet riktig inn på automaten. Du vil ikke få medhold i klagen din, hvis registreringsnummeret er feil tastet inn. 

EasyPark og Parklink kan også benyttes som et alternativ.

Urskiveparkering i Kolbotnveien og Idrettsveien 24

Utenfor Kolbotnveien 21-35 og 40-44 må du ha urskive med ankomsttid synlig i frontruten for å parkere gyldig på disse plassene.

Det blir snart en endring av skiltet i Idrettsveien 24. Da må du ha urskive/ankomsttid synlig i bilen for å stå 1 time i gaten fra skiltet blir satt opp. Du kan som alternativ bruke EasyPark, takstgruppe 1524, og da trenger man ikke å bruke p-skive.

Urskive kan fås kjøpt hos de fleste bil-, verktøy- og jernvareforretninger. Vi godtar elektronisk registrering via EasyPark, Parklink, eller en enkel papirlapp i frontrute som viser ankomsttid.

Hvor kan jeg lade el-bilen?

Her finner du oversikt over både kommunale og private ladeplasser i kommunen.

Se kart over ladestasjoner her.

Sykkelparkering på stasjonen

Du finner sykkelhotell ved følgende fire togstasjoner: Kolbotn, Vevelstad, Rosenholm og Ski. I sykkelhotellene kan du parkere sykkelen innelåst og under tak. Sykkelhotellene eies og driftes av Bane NOR.

Du får parkeringsavtale og tilgang til hotellet i appen «Bane NOR parkering». Et abonnement varer i 30 dager og koster 50 kroner. Sykkelhotellene er døgnåpne og kameraovervåket.

Slik fungerer det:

 • Last ned appen «Bane NOR parkering» gratis i App Store eller Google Play. Inngå avtale og registrer betalingsmåte. Tilgangen er knyttet til din mobil og gjelder kun for ett sykkelhotell. Etter inngått avtale, trykk "LÅS OPP" for å åpne porten til sykkelhotellet. OBS. Åpning av porten kan ta inntil 30 sekunder. Tilgangen koster 50 kroner og varer i 30 dager. Avtalen fornyes automatisk ved utløp av perioden. Du vil få varsel på SMS før perioden fornyes.

Merk at den låsbare delen av sykkelhotellet ved Ski stasjon ikke er åpnet ennå. Imens er det fortsatt mulig å parkere sykkelen i den ulåste delen under tak. Dette er gratis.

Se nettsidene til Bane NOR

Parkering på stasjonen

Bane NOR har parkeringsplasser på mange stasjoner rundt om i landet. 

Få mer informasjon om parkering ved stasjonen på banenor.no

Meld fra om feilparkerte biler

Du kan melde fra om feilparkerte og uregistrerte kjøretøy til trafikktjenesten.

Telefon 02178 (hverdager kl. 08.30–15.00)

Trafikktjenesten

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort)

For å få et HC-kort, må du

 • ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over avstander.
 • dokumentere at du har et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder, og ikke har mulighet til å benytte deg av de andre parkeringsplassene.

Her finner søknadsskjema og mer informasjon.

Slik betaler du parkeringsbot

Du betaler parkeringsboten (også kalt kontrollsanksjon eller parkeringsgebyr) ved å følge instruksjonene som står på den gule lappen som er festet på kjøretøyet.

Hva koster det?

Størrelsen på boten er avhengig av grad av overtredelse. Se satser i parkeringsforskriftens paragraf 36.

Brudd på vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften

 • Feilparkerer du i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften er parkeringsgebyret 900 kroner.

Brudd på vilkårsparkering

 • Hvis du parkerer på reservert plass for forflytningshemmede uten tillatelse (HC-bevis) vil du få en kontrollsanksjon på 990 kroner.
 • Hvis du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking, vil du få en kontrollsanksjon på 660 kroner.
 • Hvis du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett) eller står på reservert parkering, vil du få en kontrollsanksjon på 330 kroner.

Betalingsfrist

Parkeringsgebyr ved brudd på vegtrafikkloven, trafikkregler eller skiltforskrift

Betalingsfristen for parkeringsboten er tre uker fra den datoen du fikk boten (dato for ileggelse).
Hvis du betaler parkeringsgebyr for sent, økes beløpet med 50 prosent. Du må betale selv om du eventuelt klager.

Kontrollsanksjon ved brudd på vilkårsparkering

Hvis du betaler kontrollsanksjonen for sent, får du også et purregebyr på 35 kroner. Hvis du klager, krever vi ikke inn kontrollsanksjonen før klagen din er behandlet.

Betalingsinformasjon

Betal til kontonummer: 1506.31.56067.
Benytt alltid KID-nummer, eller merk betalingen med kjøretøyets registreringsnummer hvis du har mistet parkeringsboten.

Klage på parkeringsbot

Eksempler på klager som ikke fører frem:

 • Betalt avgift til annet kjøretøy enn det som er parkert.
 • Betalt avgift til feil parkeringsselskap.
 • Stanset eller parkert i strid med trafikkreglene § 17, vegtrafikkloven § 3 og 1, skiltforskriften eller parkeringsforskriften.
 • Valgt å ikke betale avgiften med mynt eller på annen måte dersom det ikke var mulig å betale med kort på automaten.
 • Har ikke HC-kort og har parkert uten tillatelse på HC-plass.
 • Feilparkert fordi andre gjør det.
 • Feilparkert på grunn av plassmangel.
 • Parkert over to parkeringsplasser.
 • Lader ikke bilen på parkeringsplass som er skiltet “under lading”.
 • Parkert bensin/dieselbil på parkering for elbil og ladbar hybridbil.

Klager som kan føre frem:

 • Kjøretøyet er stjålet og du har politianmeldt forholdet.
 • Feil inntastet registreringsnummer på parkeringsautomat. 
 • Akutte hendelser som kan dokumenteres fra sykehus, bilbergingsfirma og lignende.
 • Bot på 990 kroner for parkering på parkeringsplass reservert forflytningshemmede, uten kontrollerbart bevis. Bota kan reduseres til 660 kroner hvis du kan fremlegge gyldig HC-kort i etterkant.

Ønsker du å klage på parkeringsboten, kan du fylle ut skjemaet under:

Klageskjema 

Selv om du klager på et parkeringsgebyr må boten betales innen tidsfristen. 

Hvis du har fått parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon (gul lapp), må du klage på denne skriftlig. Klager behandles ikke på telefon.

Lover og regler

Vegdirektoratet har gitt kommunen myndighet til å håndheve forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr i Nordre Follo (forskriftens § 14, jfr. Vegtrafikklovens § 31 a)

Tjenesten reguleres av 

Kontaktinformasjon

Telefon 02178 (virkedager kl. 08.30–15.00)

Vakttelefon kvelder og helger: 94 00 72 91

Trafikktjenesten