Politikerne spør - kommunedirektøren svarer

Politikerne jobber nå med budsjett for 2024 og økonomi- og handlingsplan 2024-2027. Les hva de spør om og hva kommunedirektøren svarer.

Kommunedirektøren la frem sitt forslag til økonomi- og handlingsplan 2024-2027 i slutten av oktober.

Nå jobber politikerne med planen, frem til kommunestyret skal vedta endelig økonomi- og handlingsplan 13. desember.

Politikerne kan stille spørsmål direkte til kommunedirektøren som svarer på dem innen 17. november. Alle spørsmål og svar blir publisert etter hvert som de kommer inn.

Les alle spørsmål og svar 

Les hele økonomi- og handlingsplan 2024-2027

Sist endret: 13.11.2023