Viktig å følge skilt på anleggsplass i Solbråtanveien

Vi ser at personer bryter sperringer og går over gjerder. Det kan være farlig og vi ber alle bruke alternativ vei som er skiltet.
fareskilt på anleggsplass

Vi jobber med å bytte ut kommunale vann- og avløpsrør som ligger i veien mellom jernbanen og Kolbotnvannet. Prosjektet er en del av tidligere arbeid i samme området mellom Solbråtanveien og Båtsleppa.

Det er en del av tiltaksplanen fra tidligere Oppegård kommune for å bedre vannkvaliteten og øke kapasiteten i avløpsnettet.

Viktig å bruke omkjøringsveien

Fase 3 av anleggsarbeidet mellom Solbråtanveien, Theodor Hansens vei og Båtsleppa gjøres i høst. I forbindelse med arbeidet har vi etablert en omkjøringsvei for biler og myke trafikanter.

Det er ikke mulig eller forsvarlig å åpne veien verken for myke trafikanter eller kjøretøy. Alternativ omkjøringsvei eller gå/sykkelvei er ikke lenger enn den vanlige veien.

Arbeidet som foregår, er plasskrevende. Det skal spuntes (sikring mot skred, områdestabiliserende tiltak) og graves opp. Det skal etableres spillvannsledning på 500 mm og vannledning på 315 mm.

Blir arbeid på anlegget på lørdager

På grunn av utfordringer med grunnforholdene måtte vi gjøre noen endringer i prosjekteringen. I den forbindelse har vi utført nye grunnundersøkelser og omprosjektering. Det kan se ut om det skjer lite på anleggsplassen, men det pågår mye arbeid.

Entreprenøren kommer til å jobbe på lørdager i en tid fremover. Vi har noe forsinkelser, og for å ta igjen tidsplanen og få kontinuitet i arbeidet fremover må vi arbeide en del i helgene. Vi beklager ulempene dette medfører.

Anlegget er antatt ferdigstilt mai 2024.

Les mer om prosjektet på nettsiden

Sist endret: 22.12.2023