Solbråtanveien VA rehabilitering

Kort fortalt

  • Kommunen rehabiliterer vann og avløpsledning i Solbråtanveien.
  • Oppstart i midten av september 2023.
  • Prosjektet er planlagt ferdig i juli 2024.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal bytte ut kommunale vann- og avløpsrør som ligger i veien mellom jernbane og Kolbotntjernet. Park & Anlegg AS er utførende entreprenør.

Prosjektet er en del av tidligere fase 1 og 2 i samme området mellom Solbråtanveien og Båtsleppa. Prosjektet er en del av tiltaksplanen fra tidligere Oppegård kommune for å bedre kvalitet i Kolbotntjernet samtidig som vi øker kapasitet på gammelt ledningsnett.

Aktuelt

Mai 2024

Som følge av tidligere forsinkelser er ny åpningsdato for Solbråtanveien planlagt til 5. juli 2024. Vi beklager ulempene dette medfører for brukerne av Solbråtanveien.

Januar 2024

Vi er cirka to uker forsinket i forhold til opprinnelig plan. Vi har nå satt sluttdato til 14. juni 2024. Veien holdes stengt frem til da, fortsatt med forbehold om eventuelle forsinkelser.

November 2023

Fase 3 av anleggsarbeidet mellom Solbråtanveien, Theodor Hansens vei og Båtsleppa utføres med oppstart høst 2023. Dette er del av tiltaksplanen for bedring av vannkvalitet i Kolbotntjernet, og økning av kapasitet for avløp.

Vi har etablert en omkjøringsvei for biler og myke trafikanter
Det er ikke mulig eller forsvarlig å åpne veien verken for myke trafikanter eller kjøretøy. Selv om veien er stengt er ikke alternativ omkjøringsvei eller gå/sykkelvei lenger enn opprinnelig vei.

Arbeidet som foregår er plasskrevende. Det skal spuntes (sikring mot skred, områdestabiliserende tiltak) og graves opp. Det skal etableres spillvannsledning på 500 mm og vannledning på 315 mm.

På grunn av utfordringer med grunnforholdene måtte vi gjøre noen endringer i prosjekteringen. I den forbindelse har vi utført nye grunnundersøkelser og omprosjektering med følgende materialendringer. Det kan se ut om det skjer lite, men det stemmer ikke, det pågår mye arbeid.

Entreprenøren kommer til å jobbe på lørdager i en tid fremover. Vi har noe forsinkelser, og for å ta igjen tidsplanen og få kontinuitet i arbeidet fremover må vi arbeide en del i helgene.

Vi beklager ulempene dette medfører. Ta gjerne kontakt med prosjektleder om du lurer på noe.

Anlegget er antatt ferdigstilt mai 2024.

Trefelling

For å få gjennomført deler av prosjektet blir det nødvendig å beskjære og felle noen trær. Dette gjør vi i samråd med en arborist.

Støy og fremkommelighet

Anlegget utføres med tradisjonell grøftegraving med spunt. Når selve gravearbeidene begynner, blir veien stengt for all trafikk mellom Solbråtanveien 16B og Solbråtanveien 20. Dette vil bli skiltet.

Kartlegging med drone

Kommunen vil fly over anleggsområdet ukentlig og ta flybilder med drone. Disse er bilder tatt rett ned, og vil kun bli brukt internt i virksomheten. Hvis dronen skal fly direkte over din tomt, vil du få SMS-varsel i forkant.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder i Nordre Follo kommune:
Martina Doble, tlf: 90 15 39 34, e-post: martina.doble@nordrefollo.kommune.no

Byggeleder i Nordre Follo kommune:
Ståle Faber, tlf: 90 08 40 11, e-post: jornstale.faber@nordrefollo.kommune.no

Prosjektleder i Park & Anlegg:
Trond Vegard Hansen, tlf: 90 20 13 57, e-post: trond.hansen@park-anlegg.no

Anleggsleder i Park & Anlegg:
Knut-Arne Bjerke, tlf: 90 95 05 03, e-post: knut-arne@park-anlegg.no