Nedre Ekornrud - områderegulering

Saken med områderegulering av området Nedre Ekornrud er avsluttet i tråd med verbalvedtak fra kommunestyret.

Aktuelt om saken

Verbalvektaket kommer som nr. 3 i kommunestyresak 35/23 «Kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2024-2027» vedtatt 13.12.23.

Der står følgende:

"3. Kommunedirektøren bes avslutte arbeidet med områderegulering av Nedre Ekornrud slik at området kan bevares som naturområde, og bes om å forberede et prosjekt for naturrestaurering på eiendommen."

Kommunen jobber nå med å avklare økonomi og rammene for utarbeidelse av en plan for restaurering av området.

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe om dette?

Du kan kontakte saksbehandler i byutvikling og arealplanlegging Tessa Barnett, tlf. 454 87 849, tessa.barnett@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 08.05.2024