Trefelling og veltede trær

Kort fortalt

  • Kommunen feller risikotrær på kommunens grunn. Utover dette feller eller beskjærer vi trær på areal kommunen eier som er i strid med naboloven § 3.
  • Har du oppdaget et tre som har veltet og er til hinder for trafikken, ta kontakt med oss:

Vil du melde fra om et farlig tre?

Med farlige trær mener vi for eksempel trær som er døde, skadet eller på annen måte til risiko for publikums sikkerhet.

Meld fra om trær som utgjør en risiko   

Har du innspill til trær vi bør håndtere?

Med håndtering mener vi beskjæring av trær, felling eller tynning av områder.

Send inn ditt innspill her

Alle innspill blir registrert og synlige for oss. Vi svarer ikke ut registrerte innspill. Derimot tar vi med oss innspillene som del av vår vurdering av hvor vi skal håndtere trær i vinterhalvåret.  

Kontaktinformasjon

For trær som har veltet og er til hinder for trafikken, kontakt: