Skolebytte

Kort fortalt

  • Alle barn har rett til plass på nærskolen definert ut fra barnets folkeregistrerte adresse.
  • Foresatte kan søke om skoleplass på en annen skole i kommunen enn nærskolen.

Ny i kommunen

Flytter du til kommunen, er det den nye skolen som vil hjelpe deg å registrere barnet.

Her finner du informasjon om skolekretser i Nordre Follo kommune

Flytte fra kommunen

Dersom du flytter fra kommunen, må du melde fra om dette. Meldingen går til skolen barnet ditt går på. Skolen vil lage en flyttemelding som de sender til ny skole eller ny kommune.

Med ditt samtykke kan også informasjon om eleven oversendes. 

Du melder fra om skolebytte ved flytting her: 

Meld fra om skolebytte

Søke om skoleplass i en annen skolekrets

Foresatte kan søke om skoleplass på en annen skole enn nærskolen. Dette er imidlertid ikke en rettighet. For å sikre at alle elever får plass på sin nærskole, innvilges slike søknader kun hvis det er kapasitet på trinnet. Uansett gjøres en konkret vurdering av alle relevante forhold før en søknad innvilges eller avslås.

Søk om bytte av skole

Kontakt oss

Ta kontakt med skolen du går på hvis du ønsker å bytte skole. 

Oppvekst og læring

Telefon: 02178