Skoletilhørighet

Kort fortalt

  • Kommunen er delt inn i skolekretser som bestemmer hvilken skole barna tilhører.  
  • Adressen i folkeregisteret bestemmer hvilken skolekrets barna tilhører. 
  • Det er mulig å søke om plass på en annen skole enn den man sogner til. En slik søknad kan innvilges, men man har ikke rett på plass.

Skolekretser for barneskoler

Grensene for skoletilhørighet i Nordre Follo kommune er definert ut fra 15 barneskoleskolekretser.

Ved fastsettelse av skolekretser er geografisk avstand, topografi og farlig skolevei lagt til grunn.

Her finner du kart som viser skolekretser til barneskolene i Nordre Follo kommune

I kartet kan du skrive inn adresse for å finne ut hvilken skolekrets du tilhører. Du kan også navigere direkte i kartet.

Skolekretser for ungdomsskoler

Grensene for skoletilhørighet i Nordre Follo kommune er definert ut fra 8 ungdomsskolekretser.

Ved fastsettelse av skolekretser er geografisk avstand, topografi og farlig skolevei lagt til grunn.

Her finner du kart som viser skolekretser til ungdomsskolene i Nordre Follo kommune.

I kartet kan du skrive inn adresse for å finne ut hvilken skolekrets du tilhører. Du kan også navigere direkte i kartet. 

Forskrift om skoletilhørighet

Forskrift om skoletilhørighet i Nordre Follo kommune ble vedtatt av kommunestyret 10. februar 2021.

Forskriften gjelder for alle grunnskoleelever i Nordre Follo kommune, bortsett fra elever som på vedtakstidspunktet har fått plass ved en annen skole. Forskriften gjelder inntil ny eller revidert forskrift er vedtatt.

Her finner du forskrift om skoletilhørighet.

Kontakt oss

Oppvekst og læring

Telefon: 02178